بزرگداشت عارف و شاعر شهیر کورد ملای جزیری در جزیر

حزب دمکراتیک خلق‌ها عصر روز گذشته، در سالروز وفات ادیب و شاعر نامی کورد، ملای جزیری مراسمی را در منطقه جزیر در باکور کوردستان برگزار کرد.

کمیسیون باورمندی‌ها و فرهنگ و هنر حزب دمکراتیک خلق‌ها روز گذشته در منطقه جزیر در شرنخ، مراسمی را به مناسبت سالروز وفات شاعر و ادیب و عارف برجسته کورد، ملای جزیری برگزار کرد.

حسن اوزگون نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها، نوران ایمیر، آزاد زال، منیژه گولمز معاون دبیرکل حزب انسان و آزادی PÎA، ملا عبدالعزیز یلگین، حاجی احمد شیلیانی، انجمن نویسندگان مزوپوتامیا، روحانیون منطقه جزیر، اعضا و مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه جزیر، مجلس مادران آشتی، فعالان جنبش زنان و بسیاری دیگر در این مراسم حضور داشتند. این مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی کوردستان آغاز شد.

ملای جزیری نماد اتحاد ملی

بعد از احترام به جانباختگان راه آزادی کوردستان، آزاد زال در این مراسم سخنرانی کرده و ضمن اشاره به زندگی ملای جزیری گفت: از زمان دقیق وفات ملای جزیری اطلاع دقیقی در دست نیست. اما برخی از منابع اعتقاد دارند که وی در ۷۵ سالگی فوت کرده است. اما در هر صورت لازم است که اندیشه‌های ملای جزیری و منابعی را که از خود به جا گذشته است را مورد استفاده و کندوکاو قرار دهیم. مبنا افکار و اندیشه‌های ملای جزیری هستند. برای فارس‌ها حافظ، برای عربها یعز و برای ما کوردها ملای جزیری در قله ادبیات قرار دارند. زمانیکه به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دو منبع بنیادی وجود دارند. یکی از آنها قرآن است و دیگری شعر است. دیوان حافظ قرآن است، و برای ما هم دیوان ملای جزیری قرآن است. منظور من اشاره به معنای دینی آن نیست، بلکه منظور پیشاهنگی آن است. ملای جزیری کلید اتحاد ملی ما کوردهاست.

در بخش دیگری از این مراسم، منیژه گولمز و عبدالعزیز بیلگین اشعار ملای جزیری را قرائت کردند. سپس هنرمندان فولکلور، ترانه‌های فولکلور کوردی را خواندند.