دهل، ابزار مبارزه بهار با سنت جامعه

زن جوانی به نام بهار سلیمان دهل می‌نوازد و با سنتهای واپسگرای جامعه علیه زنان مبارزه میکند.

بهار سلیمان 18 ساله که اهل روستای برجک سلیمان در منطقە شیراوای عفرین است، در حال حاضر به عنوان آواره در کانتون شهبا بسر می‌برد. زن جوان بهار سلیمان با بیان اینکه از کودکی می‌خواسته در عرصه فرهنگ و هنر کوردی فعالیت و پیشرفت کند، گفت: «من هنوز 8 ساله بودم که به فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداختم. از آنجایی که در منطقه ما وسیله نقلیه وجود نداشت، برای رساندن خود به کانون فرهنگ و هنر واقع در منطقه شیراوا با مشقت‌های زیادی روبرو شدم. بسیاری از اوقات با پای پیاده به کانون می رفتم.»

بهار سلیمان با بیان اینکه در گروه رقص کوردی، آواز و گروه شکوفەهای عفرین عضویت دارد، اینگونه به سخنانش ادامه داد: «پس از اشغال کانتون عفرین توسط دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش، ما مجبور شدیم آنجا را ترک کنیم. ما یک سیستم زندگی ساکن و آرام داشتیم که ناگهان زیر و رو شد. ما بعد از اینکه به شهبا آمدیم نیز خیلی زجر کشیدیم.»

بهار سلیمان اظهار داشت که اکنون عضو گروه شهید هیوا وابسته به جنبش هلال زرین منطقه عفرین است و گفت: «از آنجا که علاقه زیادی به موسیقی در خانواده ما وجود دارد، از طریق کنجکاوی‌های خود، ریتم را یاد گرفتم. به دلیل شرایط اضطراری و جنگ، یافتن استاد نیز دشوار بود. ما با توجه به امکاناتی که داشتیم، نواختن آلات موسیقی را فرا گرفتیم. من برای اولین بار در 8 مارس 2019 بر روی سن دهل نواختم.»

بهار سلیمان با بیان اینکه در حال حاضر در این مرکز استاد است و شاگردان زیادی آموزش داده است، ادامه داد: «خانواده نیز از من حمایت کردند تا بتوانم فعالیت‌های فرهنگی و هنری را ترویج دهم. اما از دید جامعه، هنگامی که یک زن دهل می‌نوازد، عملی شرم‌آور یا ناپسند تلقی می‌شود. در ذهنیت آنها نهادینە شده است که فقط مردان دهل می‌نوازند. فشار زیادی بر من وارد شد که از نواختن دهل دست بکشم. این اشتباه است و ما با این ذهنیت مبارزه کردیم. من امروز افتخار می‌کنم که این هنر را انتخاب کرده‌ام.»