فراخوان هوزان دیار علیه خیانت پ‌دک

هوزان دیار از خلق کورد، به‌ویژه هنرمندان و روشنفکران کورد درخواست کرد تا با موضعی کوردانه از خیانت‌های پ‌دک جلوگیری نمایند و آن را خنثی کنند. نیز گفت: نمی‌گذاریم کسی با سرنوشتمان بازی کند.

اعتراض علیه جنگ در کوردستان ادامه دارد که توسط دولت اشغالگر ترکیه و با همکاری حزب دموکرات کوردستان-پ‌دک در جریان است. هنرمند هوزان دیار به خط خیانت پ‌دک اشاره کرد و خواستار اتخاذ موضع جدی شد.

هوزان دیار مخصوصا از خلق باشور کوردستان درخواست کرد و یادآور شد که آنان در یک دوره حساس تاریخی هستند و گفت: "خطری آنچنان وجود دارد که در قرن پیش روی داد، دشمنان خلقمان می‌خواهند با سرنوشت ما بازی کنند، ما را برده کنند، کوردستان را کاملا اشغال کنند و خود را بر ما حاکم گردانند."

همه باید در مخالفت با این حملات موضع نشان دهیم

هوزان دیار درباره حملات، به خطرات این وضعیت اشاره نمود و اظهار داشت: "به‌عنوان یک وطن‌دوست، به‌عنوان یک هنرمند کورد خطر بزرگی را می‌بینم و می‌خواهم به این خطر اشاره کنم. ما هنرمندیم و می‌خواهیم با هنرمان در میان خلق حضور پیدا کنیم، اما وضعیت سیاسی کوردستان و جنایات دولت ترکیه که با همکارانش در کوردستان انجام می‌دهد، موجب می‌شود که هر وطن‌دوست با وجدان، هنرمند، روشنفکر و هر انسان آزاده‌ای موضع بگیرد."

می‌خواهند دستاوردهای تاکنونی کوردستان را ازبین ببرند

هوزان دیار همچنین افزود: "دولت ترکیه درصدد است تا در باشور کوردستان با ارتش، میت و جاسوسانش، کوردها را نابود کند و دستاوردهای خلق کورد را در هر جایی ازبین ببرد. وی همچنین اظهار داشت: "برای یکصد سال این یکی از اهداف اصلی دولت ترکیه بوده است. ما دشمن خود را خوب می‌شناسیم، باید همه خواهران و برادرانمان نیز این دشمن خونخوار را به‌خوبی بشناسند. دولت ترکیه در باشور کوردستان دهها پایگاه نظامی درست کرده و این خطه را نیز اشغال کرده است. باشور کوردستان را مانند یک استان از دولت ترکیه می‌بیند. از راه فرهنگ، ارتش، میت و غیره در تحرک شدید است. این موجب شرمساری خلق کورد است. خاک باشور کوردستان با خون هزاران شهید از یوغ ستم رژیم بعث آزاد شد، اما متاسفانه حالا زیر پای ارتش ترکیه افتاده است. این یک شرمساری بزرگ برای ماست."

پ‌دک باید از خط خیانت دست بردارد

هنرمند هوزان دیار افزود: حزب دموکرات کوردستان با دشمنان کورد همکاری می‌کند و هدف آنان نیز گریلاهای آزادیبخش کوردستان است. نیز تاکید کرد: باید از این خط خیانت دست بردارند. من خواستم با نام دیگری آن را بیان کنم، اما خیانت خیانت است و نمی‌توان با اسم دیگری آن را شناساند. هنرمندان کوردستان به‌ویژه هنرمندان و روشنفکران باشور کوردستان، پیشمرگان کوردستان، این خط خیانتی که در کوردستان دنبال می‌شود با نام شما انجام می‌گیرد. اجازه ندهید. ما می‌توانیم خیانت را متوقف کنیم. می‌خواهند به گریلاهای آزادیبخش کوردستان لطمه بزنند. آنها تنها گریلای یک بخش کوردستان نیستند بلکه برای آزادی هر ۴ بخش کوردستان مبارزه می‌کنند.

می‌توانیم این خیانت را متوقف کنیم

هوزان دیار در ادامه صحبت‌هایش گفت: "یک نقل قول گذشتگان درباره دشمن هست که می‌گوید: "آنها صبحانه باشند، شما سحری هستید!" این وضعیت همیشگی دشمنان خلق کورد است و در تاریخ همواره این‌گونه بوده‌اند. نباید یک بار دیگر به این تله بیفتیم. باید از خواب غفلت بیدار شویم. می‌توانیم این خیانت را پایان دهیم."

نیز گفت: تفاوت مابین اردوغان و صدام چیست؟ تفاوت مابین هاکان فیدان و علی شیمیایی که مسئول بمباران شیمیایی حلبچه بود چیست؟ مسئولین پ‌دک که آنها را در آغوش می‌گیرند باید به این موضوع فکر کنند. این شرمساری، مادران گریلا و مادران کوردستان را نگران می‌کند. مایه شرم است!

به‌علاوه تاکید کرد: اگر از گریلاهای آزادیبخش کوردستان نیز حمایت نمی‌کنید، نباید به جاسوسان و دولت ترکیه اجازه بدهید. این بازی با سرنوشت خلقمان است. گریلاها تنها در راستای یک زندگی انسانی برای ما جانشان را فدا می‌کنند. آنان خواهران و برادران ما هستند. چگونه می‌توانید راه را برای دولت ترکیه هموار نموده و از آنان حمایت لوجستیکی بکنید تا در مقابل چشمان ما خلقمان را قتل‌عام کنند؟ این قابل قبول نیست؛ این خیانت است.

نیز اشاره کرد که جنگی که مابین خلق کورد و دشمنان کورد در جریان است نبرد مابین گریلا و دولت ترکیه است و اسم دیگری ندارد. شناساندن این با واژه "برادرکشی" مستقیم یا غیرمستقیم همکاری در خیانت است.

هوزان دیار در پایان فراخوانی به این صورت اعلام داشت: "به عنوان یک هنرمند وطن‌دوست از همه هنرمندان و روشنفکران درخواست دارم تا صدایشان را بلند کنند. ما میهن‌دوستان می‌توانیم با موضعی کوردانه خیانت را متوقف کرده و آن را خنثی نماییم. اجازه نمی‌دهیم کسی با سرنوشت ما بازی کند. این قدرت را داریم. ما می‌توانیم خیانت را پایان دهیم. مرگ بر خیانت، زنده‌باد کوردستان، زنده‌باد کوردهای مقاوم و شرافتمند."