جمعیت زبان و فرهنگ «برجا بلک» هیات مدیره جدید خود را انتخاب کرد

جمعیت زبان و فرهنگ برجا بلک نخستین کنگره عادی خود را برگزار کرده و هیات مدیره جدید خود را انتخاب کرد.

جمعیت زبان و فرهنگ «برجا بلک» در منطقه جزیر از توابع شرنخ، نخستین کنگره عادی خود را برگزار کرد. به دلیل شیوع پاندمی، این کنگره در حیاط جمعیت برجا بلک برگزار و بسیاری از اعضا، حزب دمکراتیک خلق‌ها و فعالان جنبش زنان در آن شرکت کردند. در این کنگره پلاکارد «زبان مادری روح جامعه است»، نصب شده بود.

مبارزه بیشتر برای سازماندهی زبان کوردی

کنگره با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی آغاز شده و بها‌ءالدین روبار از نویسندگان کورد، در این جلسه سخنرانی کرد. وی ضمن اشاره به اهمیت زبان مادری اظهار داشت: ما می‌دانیم که زبان فکر و مغز اجتماعی است، زمانیکه به این مسئله اشاره می‌کنیم، بدون تردید می‌توانیم بگوییم که زمانیکه افراد جامعه به زبان مادری خود تکلم نمی‌کنند، جامعه نمی‌تواند موجودیت و فرهنگ خود را حفظ کند. ما به عنوان مبارزان عرصه زبان و فرهنگی خلق کورد برای حفظ زبانمان دست به مبارزه زده‌ایم. باید بدانیم که هیچ ملت و هیچ زبانی نباید دچار ممنوعیت شود. برای سازماندهی هر چه بیشتر زبان کوردی باید تلاش‌های بیشتری را انجام داد.

در نتیجه انتخابات، نوران کاپلان و مراد کورد به عنوان روسای مشترک این جمعیت انتخاب شدند.