کتاب "داستان زنان ادیب" منتشر شد

کتاب جدید روزنامه‌نگار و نویسنده؛ روزا متینا با نام "داستان زنان ادیب" منتشر شد. او گفت: "به‌دلیل تأثیر مثبت داستان‌ها بر زبان، جامعه و ادبیات، نوشتن داستان برای زنان بسیار مهم است".

روزا متینا، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب خود با عنوان "داستان زنان ادیب" را منتشر کرده است. این کتاب شامل ۳۵ داستان و ۱۹۲ صفحه است. متینا درباره کتاب تازه منتشر شده، محتوای آن و اهمیت کتاب در زبان و ادبیات کوردی با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

روزا متینا مطالب کتاب خود را اینگونه توصیف کرد: "این کتاب شامل تعدادی داستان است که با احساسات زنانه نوشته شده است. مردم به واسطه داستان ها با تاریخ، فرهنگ، هنر، حقیقت جامعه خود و بسیاری چیزهای دیگر آشنا می شوند".

روزا متینا در پاسخ به این سوال که چگونه تصمیم به نوشتن داستان گرفت، گفت :" کار و مبارزه زنان در ادبیات شایسته نمایش است.
مشارکت زنان در عرصه زبان و ادبیات نیز مانند همه عرصه های دیگر رو به بهبود است. این امر به توسعه و آگاهی جامعه برای مالکیت زبان و ادبیات کوردی از طریق مبارزه مشترک زنان از طرف کانون نویسندگان کورد منجر خواهد شد.در راستای خدمت و ترویج زبان و ادبیات کوردی تصمیم به انتشار این کتاب گرفتیم. مبارزات زنان علیه کلیشه های نژادپرستانه در کتاب "داستان های زنان نویسنده" نیز ذکر شده است. یکی از اهداف کتاب مبارزه با زبان و نگرش نژادپرستانه است".

نویسنده درباره داستان‌ها نیز گفت:" برخی از زنان در داستان‌های خود از ظلم و ستم بر زنان و چگونگی مبارزه با این ظلم و ستم صحبت کرده اند".

همان‌طور که او گفت: "برخی از زنان حقایقی را که اغلب در میان کوردها اتفاق افتاده است، آشکار کردند. عشق، ظلم، حقیقت جامعه، مبارزه با نژادپرستی، مبارزه زنان، امیدی که باید همیشه در دل زنده بماند، در این داستان ها به منصه ظهور می‌رسد. در هر داستانی یک زندگی وجود دارد، این زندگی برای حقیقت خودش خلق شده است. این داستان‌ها بر ذهن و قلب تأثیر می گذارد. در پایان از تمام زنانی که برای این تولید زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم."