پیمان ویان: زنان کورد و ایرانی باید با اراده‌ای مشترک به مبارزه برخیزند

پیمان ویان با اشاره به افزایش شکنجه‌های روانی و جسمی بر زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان بر لزوم مبارزه مشترک زنان کورد و زنان دیگر خلق‌ها در ایران تأکید کرد.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد که از ١٣ سال پیش در زندان‌های رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی محبوس است همچنان مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. علی جلالیان پدر زینب جلالیان روز ٧ ژوئن در گفتگو با شبکه حقوق بشر کوردستان از ابتلای دخترش به بیماری کرونا در زندان قرچک ورامین خبر داده بود. پیمان ویان عضو شورای اجرایی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی وضعیت زینب جلالیان و سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی زن پرداخته است.

پیمان ویان در مورد وضعیت زندانیان سیاسی زن گفت:"اکنون شکنجه گسترده‌ای را علیه زندانیان سیاسی بویژه زندانیان سیاسی زن اعمال می‌کنند،. دولت ایران با شیوع ویروس کرونا عامدانه در تلاش است از آن به عنوان ابزاری علیه زندانیان سیاسی استفاده کند."

ایران آگاهانه کرونا را در زندان‌ها گسترش داد

عضو کژار گفت:"سالهاست رژیم ایران زندانیان سیاسی را به انتقام تهدید می‌کند. اما در عمل تاکنون موفق به شکست اراده و توانایی زنان زندانی نشده است. در این مقطع با شیوع ویروس کرونا در تلاش است تا اراده زندانیان را درهم بشکند. یکی از این زندانیان زینب جلالیان است. ١٣ سال تمام است که او را مورد شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهند. زینب و زندانیان سیاسی دیگر علیه تمامی شکنجه‌ها و تهدید مقاومت کردند و به الگوی مبارزات زنان مبدل شدند."

رژیم در تلاش است تا در وجود زینب جلالیان اراده و مقاومت زنان را در هم بشکند

ویان در مورد اهداف جمهوری اسلامی از شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها و همچنین تهدیدهای که علیه زینب جلالیان صورت می‌گیرند گفت:"ایران به انحای گوناگون تلاش دارد در شخص زینب جلالیان اراده و مقاومت زندانیان زن را در هم بشکند. از اینرو زندان‌های ایران امروز به میدان مبارزه و اراده زنان مبدل شده‌اند. به همین دلیل ایران بسیار می‌ترسد. شیوع بیماری کرونا در میان جامعه به این سبب است که مردم را گرفتار کنند تا مانع از بلند شدن اعتراضات عمومی شوند.

حکومت مسئول جان زنان زندانی است

پیمان ویان به رژیم ایران هشدار داد و گفت:"قبل از همه این وظیفه جامعه است که از زندانیان سیاسی زن دفاع کند، زیرا این زنان نمایندگان اراده سیاسی جامعه و بویژه زنان هستند. به همین دلیل سیاست تحمیل خفقان علیه زنان در جامعه از سوی رژیم به پیش برده می‌شود. زمان آن فرا رسیده است که زنان کورد و زنان دیگر خلق‌های ساکن ایران مبارزه‌ای متحد را به پیش برند و علیه رژیم بپا خیزند. رژیم ایران تلاش می‌کند تا با شیوع کرونا جامعه را گرفتار کند. جوامع ایران لازم است در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی صدای خود را بلند کنند."

پیمان ویان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مسئول جان زنان زندانی است از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای اجتماعی خواست تا صدای زندانیان سیاسی زن در زندانهای ایران را به تمام جهان برسانند.