کنگره‌ی ستار: انقلاب روژاوا به سنبل مقاومت زنان تبدیل شد

شورای اجرایی کنگره‌ی ستار در مورد انقلاب ۱۹ ژوئیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، انقلاب ۱۹ ژوئیه‌ی روژاوای کوردستان به سنبل مقاومت زنان تبدیل شد.

شورای اجرایی کنگره‌ی ستار سالگرد انقلاب روژاوای کوردستان را تبریک گفت و تاکید نمود، از دستاوردهایی که با پیشاهنگی زنان به دست آمده‌اند، محافظت خواهند کرد.

در بیانیه‌ی کنگره‌ی ستار آمده است:

"هشتمین سالگرد انقلاب ۱۹ ژوئیه را به همه‌ی خلق‌های شمال و شرق سوریه، خانواده‌ی شهدا، ی.پ.گ و ی.پ.ژ و به همه‌ی زنان تبریک می‌گوییم.

خلق سوریه، به ویژه خلق کورد توسط رژیم بعث به حاشیه رانده شدند و همچنین هویت و فرهنگشان به حاشیه رانده شد. به همین دلیل با آغاز انقلاب بهار خلق‌ها در تونس، که زمینه‌ساز انقلاب ۱۹ ژوئیه در روژاوا بود، به پاسخی برای همه‌ی سیاستهای سرکوب و انکار تبدیل شد و خلق کورد آزادیخواه و دارای پروژه‌ی دمکراتیک نیز برای بدست آوردن حقوق خود دست به انقلاب شکوهمندی زد.

زنان از ابتدای انقلاب، پیشاهنگ بودند. در همه‌ی جوانب سازمانی، سیاسی، نظامی و اجتماعی شرکت کردند. در همه‌ی فعالیتهایی که سبب به پیش رفتن انقلاب شدند، برای آنکه به سطح حقیقی خود برسد، به ویژه نمایندگی برابر میان زنان و مردان و توسط سیستم ریاست مشترک همه‌ی سازمانها، انجمن‌ها و هیئتها، به ثمر نشست.

برای از بین بردن داعش و مقاومت در مقابل اشغالگران، شهدایی مانند آرین، آوستا، وارشین، بریوان، رکسان و هزاران شهید مانند آنها را تقدیم کردند و نقش خود را بر انقلاب ۱۹ ژوئیه زدند و در سطح جهانی و بین‌المللی نیز به سنبل تبدل شدند.

به همین دلیل زنان در شمال و شرق سوریه هدف جنگ ویژه و حملات اشغالگران قرار گرفتند که هدف از نابودی آنها از بین بردن دستاوردهای این انقلاب بود، چون زنان نمایندگی اساسی پیش برد این انقلاب و پیروزی را به عهده دارند. زنان در شمال و شرق سوریه وظیفه‌ی ادامه دادن به مبارزات و قدرتمند کردن مقاومت در مقابل همه‌ی حملات اشغالگرانه را به عهده گرفتند و عهد بستند که با تمام نیرو و توان خود دستاوردهای انقلاب ۱۹ ژوئیه را حفظ کنند. ما هم به عنوان سازمان کنگره‌ی ستار از همه‌ی سازمان‌ها و جنبش‌های زنان می‌خواهیم که برای حفظ دستاوردهای انقلاب زنان در شمال و شرق سوریه تلاش کنند."