دشمن نیز نخواهد توانست «دوغا زیلان» را از یاد ببرد!

دوغا زیلان به ستاره‌ای درخشان بدل شد که از آسمان ضربه‌ی سختی به دشمنان زد. به همین دلیل دو گروه هرگز دوغا زیلان را از یاد نخواهند برد، یکی رفقای گریلایش و دیگری دشمن.

خاک ذهن و خاطره دارد، ما ذهن و خاطره داریم، کوردستان نیز ذهن و خاطره دارد. هیچ چیز توسط هیچ کس فراموش نخواهد شد. گریلا زیلان، همه‌ی راه‌های آسمان و زمین بر تو گشوده باد، راهت روشن باد...

اسم بسیاری چیزها را آشکار می‌کند و آنها را تکرار می‌نماید. گریلا به آنها فکر می‌کند و می‌گوید، من چه نامی برای خود انتخاب کنم که لایق کوردستان، خلقم، هدفم و راهم باشد. رِبَر، عظیمه، زلال، مهربان، جمال، کمال، حقی، هوگر، بسی، ظریفه، هورامان، جانفدا، چیاگر.... نام پر اسم معناست و آنها هزار معنا برای خود انتخاب می‌کنند. گریلا دوغا زیلان همیشه اسامی با معنا انتخاب می‌کرد که همیشه شایسته‌ی آن هدف بودند.

دوغا زیلان زمانی که روئیاهای درخشانش را در کف دستش نهاد، در راه آزادی قدم برداشت و به تاریخ پیوست. تاریخی که همیشه زنده است و دوشادوش ما رشد می‌کند و بزرگ می‌شود، هرگز نمی‌میرد و متوقف نمی‌شود. گریلای تاریخ بر راه آزادی در بسیاری مناطق، رنجی بی‌پایان متحمل شد. با رنج و تلاش خود، آفریننده، بنیانگذار بود و مانند نامش در تاریخ خواهد ماند. در یاد و خاطره‌ی همگان می‌ماند آن لحظات انقلابی افسانه‌ایی جوانان که در سالهای  ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در شهرهای باکور آفریده شد و زخمهایی که تاکنون التیام نیافته‌اند، اما زن دیگری پیش آمده و کمک کرد تا این زخمها التیام یابند و دل کوردستان را به عملیاتها و فداکاریهایش آشنا کرده بود. دوغا زیلان، دوغا ژیان، گریلا دیروک، برای آنکه با روح دوغا زندگی کند و آنرا زنده کند و دنباله‌رو روئیاهای روزها باشد، نام او را برای خود انتخاب کرد و به راهش ادامه داد.

گریلا دیروک به زندگیی تبدیل شد که همزمان دو فدایی را یکی کرد، به خطمشی مبدل گردید، ممکن است به حقیقت زن تبدیل شده باشد که با نام تاریخ پدید آمد. به همین دلیل حق نام خود را ادا کرد و به شیوه‌ی دوغا زیلان زندگی کرد. دوغا به گریلایی تبدیل شد که در قلب خویش به تاریخ زندگی بخشید.

دوغا زیلان به نیروی اول آسمانی گریلا، پ.ک.ک و تاریخ کورد و کوردستان و حتی خاورمیانه تبدیل شد. دوغا زیلان به صاحب کرامت، شرف و شکوهی بی‌مانند تبدیل شد. نیروی زن پ.ک.ک به میدان آمد و خود را به ما اثبات کرد و این نیرو را به ما نشان داد. گریلا چنین حقیقتی است که دل خود را برای نو شدن می‌گشاید و با ذهنش آنرا در آغوش می‌گیرد و در زندگی آنرا عملی می‌کند. گریلا هم برای شیوه‌ی زندگی و هم برای شیوه‌ی جنگ و حتی برای پاک کردن آن ذهنیت و تفکر کثیف حاکم. بزرگترین نیرو است. در مبارزات آزادی زن، ژیان (زندگی) نام دیگر دو زن روئیای فدایی روزهاست که او آنها را با هم در آمیخته است و تلاش کرد آنها را به زندگی تبدیل کند. گریلا دیروک به نام او بدل شد که در وجود خود، ۳ زن فدایی را جمع کرده بود. آنچه در مورد نام گریلا همیشه در روئیا داشت، پدید آورد. به میان ستاره‌ها رفت و اولین شهید نیروی آسمانی گریلا تبدیل شد.

دوغا زیلان به گروه ستاره‌ی عقاب چشم آبی (Vega-النسر الواقع) تبدیل شد که در تاریخ کوردستان از آسمان ضربه‌ی سختی به دشمنان زد. به همین دلیل همیشه در یاد کوردستان و در یاد خاک می‌ماند و اگر فکر و ذهن انسان هم  به آن خیانت کند، اما دوغا زیلان همیشه در یاد دو گروه می‌ماند، آنهم یکی دوستان گریلایش و دیگری دشمنانش هستند.