انتشار جزوه «دیدگاه دین نسبت به زن» از سوی کمیته تحقیقات کژار + دانلود جزوه

کمیته تحقیقات کژار در ادامه فعالیت‌های خود جزوه‌ای را به رویکرد دین نسبت به زن منتشر کرده است.

کمیته تحقیقات جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در سومین جزوه از فعالیت‌های تحقیقاتی خود به موضوع نگاه دین به زن پرداخته است.

در این جزوه درباره اعتقاد به آنیمیسم و چندخدایی و همچنین فرهنگ الهه-مادر تا به امروز پرداخته شده است. کمیته تحقیقات کژار هدف از انتشار جزوه «دیدگاه دین نسبت به زن» را «روشنگری» و تحقیق و تفحص در مورد چگونگی پیشرفت ادیان، آمیختگی ادیان با قدرت و ایجاد خرافه عنوان کرده است.

این جزوه به دو زبان کوردی و فارسی منتشر شده است.

برای دانلود جزوه به زبان فارسی [اینجا] کلیک کنید.