عایشه گوکهان به ٣٠ سال زندان محکوم شد

عایشه گوکهان، سخنگوی جنبش زنان آزاد (ی.ژ.ا) از سوی دستگاه قضایی رژیم فاشیست ترک به ٣٠ سال حبس محکوم شد.

شعبه ٩ دادگاه کیفری سنگین آمد، عایشه گوکهان را به اتهام «مدیریت سازمان» و «عضویت در سازمان» محاکمه کرد.

در جلسه دادگاه عایشه گوکهان به ٣٠ سال حبس محکوم شد.

گوکهان در ٢٩ فوریه ٢٠٢١/ ١٠ اسفند ١٣٩٩ دستگیر شده است. وی ٣۵ سال است برای آزادی زنان مبارزه می‌کند و تاکنون ٨ بار به اتهام «عضویت در سازمان» محاکمه شده است. ٢٠٠ بار علیه گوکهان تشکیل پرونده شده و ده‌ها بار دستگیر شده است.