باشاران: حاکمیت به منظور مخفی نگاه داشتن شکست در گاره زنان را مورد هدف قرار می‌دهد

عایشه باشار سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد که حاکمیت به دلیل شکست در گاره زنان را مورد هدف قرار می‌دهد و در این باره افزود: لازم است که در مقابل این مسئله ما موضعی جدی اتخاذ کنیم.

عایشه باشاران سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص وضعیت زنان و حملات صورت گرفته بر زنان عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها، نشست رسانه‌ای برگزار کرد. نشست در مرکز این حزب برگزار شد و نمایندگان زن در این نشست شرکت کردند.

باشاران با اشاره به حملات صورت گرفته بر حزب دمکراتیک خلق‌ها و مرگ عده‌ای در عملیات گاره اظهار داشت: این پرسش که چرا عملیات باعث مرگ عده‌ای شده است همچنان بدون پاسخ مانده است. افرادی که در این خصوص باید پاسخگو باشند، به جای اینکه بر نواقص و اشتباهات خود تاکید کنند و از طرف دیگر به منظور ممانعت از شگست خود، حزبمان و زنان را هدف حملات قرار می‌دهند. وزیر کشور سلیمان سویلو به هیچ سوالی پاسخ نمی‌دهد.

سرکوب سیاسی زنان

باشاران در بخش دیگری از سخنان خود به سلیمان سویلو که ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، پروین بولدان و نماینده آگری، دیلان درایت تاشدمیر را آماج حملات خود قرار داده بود، اعتراض کرد. باشاران در اینباره اظهار داشت که سلیمان سویلو به دروغ گفته است که یکی از نمایندگان به گاره رفته است. در زمان فرایند حل و دست‌یابی به راه حلی برای مسئله کورد، تصاویری از ریاست مشترک ما در قندیل گرفته شده بود و اکنون این تصاویر را به عنوان تصاویر جدید منتشر ساخته‌اند. در رابطه با ریاست مشترک ما و نماینده حزب ما در مجلس حملاتی برای سرکوب سیاسی آغاز شده و این مسئله ادامه دارد. اما هنوز نیز نگفته‌اند که در گاره چه روی داده است، سویلو ۴ روز سکوت کرد.

زنان هدف نخست حاکمیت هستند

باشاران در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که حاکمیت برای تلافی کردن عملیات گاره زنان را هدف قرار داده است. مانند همیشه با حملات خود به حزبمان، می‌خواهند اقدامات خود را پنهان کنند. از زمانی که حاکمیت سیاستهای جنگی خود را آغاز کرده است تا به امروز همیشه به زنان حمله کرده است. امروز رفقای ما که مورد حمله واقع شده‌اند، در واقع مبارزه ما زنان را هدف قرار داده‌اند. تمامی زنان آزادیخواه را مورد هدف قرار داده‌اند. حاکمیت اظهار می‌دارد که نباید مبارزه کنید، باید تسلیم شوید، اما زنان دست از مبارزه بر نمی‌دارند. سرکوب و فشار سیاسی علیه ریاست مشترک ما و رفقای پارلمانتارمان را قبول نمی‌کنیم. نه فقط زنان عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها، بلکه باید تمامی زنان آزادیخواه در مقابل این سیستم نظامی صدای خود را طنین‌انداز کنند.

باشاران در رابطه با ۸ مارس، روز جهان زنان نیز اظهار داشت: ۸ مارس نزدیک می‌شود، ما از یک طرف کارزار عدالت برای زنان را ادامه می‌دهیم و از سوی در مقابل بازجویی عریان زندانیان به میدان‌‌ آمده‌ایم. حاکمیت نمی‌تواند مبارزه زنان را متوقف کند. شعار زنان با مقاومت به سوی ازادی به پیش می‌روند، در مقابل سیاستهای تهاجمی در تمامی حوزه‌ها در حال گسترش است. ما از مردان درخواست عدالت نمی‌کنیم، بلکه ما زنان عدالت راستین را از طریق مبارزه خود توسعه می‌بخشیم. این حمله نمی‌تواند منجر به نابودی زنان شود. به رئیس مردسالار و جنگ طلب، سویلو می‌گوییم بسیاری از افراد مثل تو را دیده‌ایم. آن‌ها موفقیتی کسب نکردند و تو نیز موفق نخواهی شد.