فراخوان پلتفرم زنان کورد برای اتحاد در مقابل حملات

پلتفرم اتحاد زنان کورد اعلام کرد که توقف حملات نژادپرستانه نیازمند اتحاد کورد است.

پلتفرم اتحاد زنان کورد با انتشار بیانیه‌ای حملات قونیه علیه خانواده دده‌اوغلو را محکوم کرده و خواستار اتحاد شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

همانگونه که اطلاع دارید خانواده‌ای کورد در منطقه مرام از توابع قونیه به دلیل کورد بودن از سوی نژادپرستان مورد حمله واقع شده‌اند. بعد از حمله، چند مهاجم دستگیر شدند، اما مهاجمان از سوی دادگاه آزاد شده‌اند. هر چند  دستور محافظت از این خانواده داده شده بود، اما در ۳۰ ژوئیه در نتیجه حمله‌ای نژادپرستانه ۷ نفر از اعضای خانواده دده‌اوغلو به قتل رسیدند.

ما به خلق کورد و خانواده و بازماندگان آنان مراتب تسلیت خود را عرض می‌کنیم. قتلعام روی داده نشانه‌ای عدم تحمل هویت خلق کورد است. در طول تاریخ تا کنون نابودی هویت، زبان و فرهنگ خلق کورد هدف اصلی نژادپرستان بوده است. از قتل‌عام دره زیلان تا قتل‌عام درسیم، از کوچگیری تا قتل‌عام ایزدیان و روبوسکی ما تمام مهاجمان را می‌شناسیم. عاملان حمله به زنان کورد، از لیلا قاسم گرفته تا شیرین علم‌هولی، از مادر تایبت گرفته تا دنیز را هم می‌شناسیم و همانگونه که اطلاع دارید حمله به خلقمان هنوز هم ادامه دارد.

ما به عنوان پلتفرم اتحاد زنان کورد در خاتمه هرگونه لینچ و حمله به خلق کورد و کوردستان را محکوم می‌کنیم. حمله به کورد بویژه به کوردهای ساکن در شهرهای ترکیه نقض حقوق بشر است. ما بار دیگر به عنوان پلتفرم اتحاد زنان کورد اعلام می‌کنیم که به منظور متوقف نمودن این حملات، نیازمند اتحاد سریع هستیم.