جمعیت زنان ستار مدیران جدید خود را انتخاب کرد

جمعیت زنان ستار در نخستین کنگره عادی مدیر خود را انتخاب کرد. در این کنگره، در مقابل خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول پیام ادامه مبارزه داده شد.

جمعیت زنان ستار با مرکزیت شهر وان در شمال کوردستان، نخستین کنگره عادی خود را در سالن کنفرانس طاهر الچی شهر وان برگزار کرد. فعالان جنبش زنان، خندان  کاراکویون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر وان و اعضای شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعضای کمیسیون زنان، شورای زنان کنفدراسیون سندیکاهای کارگران خلق KESK در شهر وان، فعالان جمعیت زنان وان VAKAD، جمعیت حقوق بشر ÎHD وان و اعضای MEBYA-DER و بسیاری از زنان دیگر در این کنگره شرکت کردند.

 کنگره با ادای احترام به جانباختگان راه آزادی آغاز شد. بعد از انتخاب اعضای ریاست جلسه، در خصوص تلاش‌های این جمعیت فیلمی مستند مبنی بر شرح اقدامات این گروه پخش شد. بعد از آن روژبین بور به عنوان مدیر جلسه سخنرانی کرده و اعلام نمود که در ۸ مارس همراه با جنبش زنان آزاد مراسم روز جهانی زن را برگزار کرده است. وی همچنین در خصوص فعالیت این جمعیت در خصوص خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نیز گزارشی را ارائه نمود. وی در ادامه گزارش خود در خصوص فعالیتهای این جمعیت اظهار داشت که با زنان بسیاری دیدار کرده و توانسته است که شبکه‌سازی این جمعیت را گسترش دهند. در بخش دیگری از این کنگره فیلم مستندی از زنان به قتل رسیده یا زنانی که با شکنجه و خشونت مواجه شده‌اند به نمایش درآمد.

در مقابله با خشونت صدایمان را طنین انداز می‌کنیم

در بخش دیگری از این کنگره سراب گونچ به عنوان ریاست این جمعیت ضمن اشاره به فرایند کنونی اظهار داشت که: زنان همیشه در حال نوسازی گام‌های مهم خود برآمده و تجارب خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند و سعی دارند تا نقایص و کمبودهای کاری خود را رفع کنند. به همین دلیل ما در مقابله با خشونت علیه زنان در خانه مبارزات خود را ادامه می دهیم. ما با حمایت زنان مبارزات خود را ادامه می‌دهیم و بار دیگر فریاد می‌زنیم که اطاعت نمی‌کنیم. ما براساس مطالبات حاکمیت حرکت نمی‌کنیم، ما برای حیاتی آزاد و برابر مبارزه خود را ادامه می‌دهیم. در مقابله با جنگ و خشونا صدایمان را طنین‌انداز می‌کنیم.

بعد از اتمام سخنرانی، ریاست و مدیران این جمعیت انتخاب شدند. دیلان کونت از وکلای این جمعیت به عنوان ریاست جمعیت جدید برگزیده شد. سوگی اوزدینچ، مریم آرسلان، مزگین بور و امین بوزکورت نیز به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند.

مبارزه را گسترش می‌دهیم

دیلان کونت به عنوان ریاست جدید این جمعیت در سخنرانی خود اظهار داشت که در ترکیه خشونت علیه زنان روز بروز افزایش یافته و در این باره اظهار داشت: هر روز خشونت علیه زنان نه در خارج از خانه، بلکه در منزل نیز افزایش یافته و زنان در خانه نیز امنیت ندارند. ما هر روز شاهد قتل زنان و ادامه خشونت و شکنجه علیه آنان هستیم. ما نه تنها علیه جنسیت محوری استثمار مبارزه می‌کنیم بلکه برای آزادی، برابری و عدالت نیز مبارزه می‌کنیم. در اینجا بار دیگر اعلام می‌کنیم که سکوت نمی‌کنیم. سر فرود نمی‌آوریم و مبارزه خود را با سازماندهی هر چه بیشتر ادامه داده و آن را گسترش می‌دهیم.