جوامع زنان کوردستان: هدف اصلی ما در هم شکستن ائتلاف پلید اردوغان-باغچلی است

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در رابطه با دومین سالگرد کارزار فرارسیدن زمان دفاع از زنان و جامعه آزاد در مقابل قتل‌عام زنان، بیانیه‌ای را صادر و اعلام نمود: هدف اصلی ما درهم شکستن ائتلاف پلید اروغان-باغچلی است.

شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) در رابطه با دومین سالگرد کارزار «فرارسیدن زمان دفاع از زنان و جامعه آزاد در مقابل قتل‌عام زنان»، بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

یک سال از آغاز کارزارهای ک.ج.ک و ک.ژ.ک گذشت. کارزاری که ما با شعارهای «مقابله با فاشیسم و اشغالگری، زمان آزادی فرا رسیده است» و «زمان آزادی برای برداشتن انزوای رهبریمان و آزادی فیزیکی وی»، مبارزه و فعالیتهای سنگینی را آغاز کردیم. همراه با این اقدامات خلقمان در مبارزه برای آزادی زنان هم نقشی تاریخی را ایفا کرد و اتحادی را میان خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه آغاز کرد. این مبارزات باعث شد تا افکار رهبر آپو بیش از پیش گسترش پیدا کرده و بین خلق‌های جهان علاقه و ارتباط فراوانی با رهبری و جنبش ما ایجاد شود.

به شرکت کنندگان در کارزارهای ک.ج.ک و ک.ژ.ک درود می‌فرستیم

کارزاری که با نام زمان دفاع از زنان و جامعه آزاد در مقابل قتلعام زنان، که ما در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز کردیم، همراه با اهداف مشترک این کارزار، برای آنکه سده ۲۱ به سده زنان و حل مشکلات زنان تبدیل شود، توانست مسائل زنان را در کانون توجهات قرار دهد. قتل‌عام جنسیتی زنان به معنای قتل‌عام اجتماع و اکولوژی محسوب می‌گردد. در تاریخ خشونت‌ها، فشار و سرکوب، دروغ و استعمار از سوی مردان بر زنان تحمیل شده است. استثمار جامعه، تاراج و بهره گیری با این مسئله آغاز شده است. به همین دلیل هم بوده است که آزادی زنان به معنای آزادی جامعه و طبیعت قلمداد شده است. کارزار ما برای زنان بر اساس با دشورای‌ها و زحمات بزرگی به پیش برده شده ست. بر این اساس ما به تمام زنان، خلق و نیروهای دمکراتیک که در این کارزار ک.ج.ک و ک.ژ.ک مشارکت داشتند، از صمیم قلب درود می‌فرستیم. در مقابل فاشیسم موضع مهمی اتخاذ شده است، در مقابل تمام حملات دشمن، از رهبری و مبارزه صیانت به عمل آمده است. در کارزار در کوهستان‌های کوردستان رزمندگان و پیشاهنگان بسیار گرانقدری به شهادت رسیده‌اند. در پیروزی کارزار ما، رنج، مقاومت و موضعگیری برای آزادی از سوی شهیدان بسیار تعیین کننده بوده است.

وضعیت رهبری را در کانون توجه قرار داده‌ایم

ما جنبش زنان کورد، مبارزات ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و دفاعی را سطح پیشبرد و مدیریت آن گسترش داده و در تمامی این سطوح از اراده برخوردار بوده‌ایم. ما مسئول پیشبرد و توسعه و طراحی برای این مبارزه بوده‌ایم. ما در فرایند این کارزار با چنین دیدگاهی به این مسئله برخورد کرده‌ایم و از این به بعد نیز با چنین رویکردی به این مسئله برخورد می‌کنیم.

در فرایندکارزار ما با فعالیتهایمان، وضعیت رهبری، عملی کردن ایدئولوژی و فلسفه آن، مبارزات خود را در کانون مباحق روز قرار داده‌ایم و این مسئله بسیار مهم بود. زیرا سیستم مدرنیته سرمایه‌داری با ترس و نگرانی بسیاری در تلاش است تا رهبری ما را از حافظه خلقمان و جامعه انسانی بزداید. اما مبارزات زنان، خلقمان و تمام دوستان ما این سیاستهای را خنثی کرده است. و در روندی معکوس، افکار رهبری ما در جهان گسترش پیدا کرده است. رهبری ما برای خلق‌های خاورمیانه و جهان به رهبری جهانی تبدیل شده است.

اگر امروزه حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ تضعیف شده باشد، این مسئله در اثر مبارزات رهبریمان، زنان، نیروهای گریلا، خلق و نیروهای دمکراسی‌خواه صورت گرفته است. در ترکیه نیروی اساسی اپوزیسیون، نیروهای دمکراسی حزب دمکراتیک خلق‌ها و کنگره دمکراتیک خلق‌ها، فمینیستها و جنبشهای زنان هستند.

تبریک به نیروهای یژا ستار و نیروهای مدافع خلق

دولت ترک فرایند حمله به کوردستان را شدت بخشیده است. هدف اصلی از حملات به نیروهای گریلا، خاتمه دادن به مبارزات خلقمان و مبارزه آزادیخواهانه خلق‌ها است. نیروهای مدافع خلق، نیروهای یژا ستار برای آزادی انسانیت و خلق حیاتی آزاد و بدیل نبردی بی‌امان را ادامه می دهند. در مقاومت گریلاهای ما در آواشین، زاپ و متینا، نیروهای یژا ستار در مناطق حفاظتی میدیا رهبری مقاومت و عملیاتهای فدایی را بر عهده دارند. در تحقق پروژه خلق گریلاهای مدرنیته دمکراتیک، زنان تقش پیشاهنگی را بر عهده دارند. در سطوح بالا تصمیم به ارتقای توانایی و باور و اراده زنان گرفته شده است. سطح فداییگری در میان گریلاها، همزمان با آن نشاندهنده مطالبات آزادیخواهانه خلقمان است و واقعیات سده بیست و یکم، بیش از هر چیز در پراتیک نیروهای یژا ستار تجلی پیدا کرده است. برای تمام زنان جهان، خلق‌ها و جامعه بشری، نیروهای یژا ستار به منبعی قدرتمند برای روحیه و باور و اراده تبدیل شده‌اند و در این مسیر کلید اصلی، درک افکار رهبری و تحقق آن بوده است.

باکور کوردستان و ترکیه

در باکور کوردستان و ترکیه با پیشاهنگی زنان و جوانان مقاومت در عالیترین سطح نمود پیدا کرده است. در عملیات  ۸ مارس، ۲۱ مارس زنان مانند همیشه با اراده‌ای راسخ به این کارزار پیوستند. تاریکی و سکوتی را که فاشیسم می‌خواست ایجاد کند، از هم گسسته‌اند. همانگونه که در شهادت شهید دنیز پویراز مشخص شده است، مادران کورد در مقابل شکنجه دولت ترک تمام ارزش‌های آزادی، هویت کوردستانی و حقوق شهیدان و زندانیان را حفظ کرده و از آنها صیانت به عمل آوردند. دولت ترک در باکور کوردستان و ترکیه به دستاوردهای زنان حمله کرده است، نهادهای زنان را تعطیل کرده است، پیمان استانبول را ملغی کرد، سیستم ریاست مشترک را به شیوه‌ای غیرقانونی از میان برداشته و همزمان با ان خشونت بر زنان افزایش کرده است. تمام زنان سیاستمدار، رهبران مجالس زنان و حتی مادران ۷۰ ساله دستگیر شدند و در آخرین مرحله زنان پیشاهنگی مانند عایشه گوکهان و لیلا گووَن نیز دستگیر شدند. در مقابل زندانیان پ.ک.ک و پاژک تمام رفتارهای غیرقانونی و بیعدالتی و شکنجه در پیش گرفته شد. در مقابل فشارهای زندان، اعتصاب غذا صورت گرفت. ما به اقدامات رزمندگان پ.ک.ک و پاژک درود می‌فرستیم. درخواست اصلی اعتصاب کنندگان رفع انزوای تحمیل شده بر رهبری ما بوده است. زندانیان پ.ک.ک و پاژک اعتصاب غذای خود را خاتمه داده و مبارزه خود را به شیوه‌های دیگر ادامه می‌دهند.

روژآوا

در روژآوا برای ازمیان برداشتن انزوای تحمیل شده بر رهبریمان، در مقابل حملات اشغالگرانه دولت ترک و نابودی زنان، فعالیتهای پر شوری انجام شد. انقلاب روژآوا انقلاب زنان است. با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سوسن بیرهات، بار دیگر عزم راسخ یگانهای مدافع زنان برای دفاع از میهن نشان داده شده است. زنان در تمام میدانهای اجتماعی حضور موثر خود را نشان داده‌اند. با پیشاهنگی زنان، سازماندهی ملت دمکراتیک تحقق پیدا می‌کند. در سوریه یا پیشاهنگی زنان کورد، عرب، ارمن و آسوری، ترکمن و چرکس، مدل ملت دمکراتیک تحقق پیدا می‌کند.

شنگال

مجلس زنان ایزدی شنگال برای انتشار و ترویج افکار رهبری ما برای از میان برداشتن پیمان شنگال که با حمایت آمریکا بین پ.د.ک و عراق در ۹ اکتیر ۲۰۲۰ منعقد شده است،  مبارزه کرده است. برای حراست و دفاع از خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، سازماندهی آن و در مقابل حملات دولت ترک، در صفوف اول مبارزه بوده است.

روژهلات

در روژهلات زنان بییش از پیش در مقابل رژیم ایران مبارزه کرده‌اند. ایران زینب جلالیان و بسیاری از زنان فعال دیگر را زندانی کرده است و سیاستهای دشمنانه خود را علیه زنان ادامه می‌دهد. این رژیم به سیاست‌های زن‌ستیزانه و ضد مردمی خود ادامه می‌دهد. از زنان خواسته می‌شود که کاملاً تسلیم رژیم و قوانین آن شوند. کارزار زنان مشکلات اجتماعی زنان در ایران را در این روند در دستور کار قرار داد. مبارزه علیه اعدام و ازدواج زیر سن قانونی ادامه یافت. برخلاف قوانینی که زنان را تضعیف نموده و برده می‌ساخت، با این کارزار موضعی اتخاذ شد. اندیشه‌ و افکار رهبری به تدریج در روژهلات کوردستان در حال توسعه و رشد می‌باشند. انقلاب ایران یک انقلاب زنان خواهد بود. همانطور که زنان بیش از هر قشری در ایران آزادی خود را در ایران توسعه می‌دهند، سازماندهی و فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند.

باشور کوردستان

می‌خواهند که زنان در باشور کوردستان را تحت کنترل نیروهایی که زیر سیطره دولت‌های منطقه‌ای هستند قرار دهند. زنانی که می‌خواهند با اراده آزادانه خود زندگی کنند را می‌خواهند تحت کنترل سیستم مردسالار قرار دهند. بسیاری از نهادهای زنان تحت سیطره مردان است. اجازه داده نمی‌شود که زنان سازماندهی‌های مستقل خود را ایجاد کنند. از این طریق می‌خواهند اراده زنانی که خواهان آزادی هستند را تضعیف کنند. در باشور کوردستان بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در بالاترین سطح قرار دارند. خشونت علیه زنان، خودکشی زنان، همچنان ادامه دارد. در باشور کوردستان زنان این مسئله را  نمی‌پذیرند و دست به مقاومت می‌زنند هم از سوی زنان و هم از سوی خلق، بیش از هر بخش دیگری از کوردستان، زنان خواهان اتحاد هستند. زنان در حوزه فکری در جستجوی راهی برای رهایی هستند. زنان در این بخش، اشغالگری ترک را نمی‌پذیرند.

اروپا

کارزار زنان با نام «صد دلیل برای محاکمه دیکتاتور»، نه فقط در اروپا بلکه در کوردستان، خاورمیانه و اروپا موضوع مهمی را دامن زده است. این کارزار بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. مجالس زنان در اروپا همواره متوجه امرالی و جنگ در کوردستان بوده است. به این نحو، زنان به منبعی برای خواست آزادیخواهانه تبدیل شده‌اند. تلاش‌های ما زنان در اروپا بار سنگینی از مبارزه را بر دوش گرفته و نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این فرایند کمیسیون زنان کنگره ملی کوردستان برای تحقق اتحاد ملی خلق کورد و زنان، تلاش‌ها و دیدارهای مهمی را انجام داده است. زنان در نهایت اتحاد ملی زنان را ایجاد می‌کنند.

آزادی فیزیکی رهبریمان تحقق پیدا می کند

ما مقاومتی بزرگ و بی‌نظیر را شکل بخشیده‌ایم. اما رهبری ما در امرالی است و کوردستان در اشغال است. مسائل و مشکلات مربوط به آزادی زنان با تمام ابعاد خود هنوز در جریان است. باید بر مقاومت و در مبارزه اصرار بیشتری صورت گیرد. ما هم براساس پیشبرد و توسعه مبارزه و گسترش پیروزی‌ها، باید دست به خود انتقادی بزنیم. با گسترش مبارزه آزادی فیزیکی رهبریمان تحقق پیدا می‌کند و افکار وی در هر چهار بخش کوردستان انتشار پیدا می‌کند.

کارزار ما در دومین سال ادامه پیدا می‌کند

ما، کوما ژنین بلندی کوردستان، کارزار فرارسیدن زمان دفاع از زنان و جامعه آزاد در مقابل قتل‌عام زنان را ادامه می‌دهیم. برنامه‌ریزی ما با کسب تجربه از فعالیتهای سال گذشته توسعه پیدا می‌کند.

دستور اصلی کار ما از میان برداشتن انزوای بر رهبریمان است. ما آزادی رهبریمان را مانند آزادی زنان و آزادی کوردستان را مانند آزادی خلق‌ها می‌بینیم. با افزایش انزوا بر رهبری، انزوا بر خلق‌ها و جامعه انسانی افزایش یافته است. تا زمانیکه مسائل و مشکلات زنان حل نشود، حل حقیقی مسئله امکان پذیر نخواهد بود. حل مسئله کورد با حل مسئله زنان و ایجاد حیاتی بدیل امکان‌پذیر است.

در مرحله دوم کارزار هدف ما آزادی رهبریمان، خاتمه دادن به اشغالگری دولت ترک، درهم شکستن حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ است. هدف اصلی ما از میان برداشتن ائتلاف پلید اردوغان و باخچلی است. ما با کارزار انقلابی کوه‌ها، شهرها و روستاهای اشغال شده‌امان را آزاد می‌کنیم. بر اساس ایدئولوژی رهبریمان، برای عملی کردن خط آزادی زنان، ما امسال مبارزاتمان را گسترش خواهیم بخشید. ضربه نهایی را زنان، جوانان و خلقمان بر رژیم فاشیست اردوغان و باخچلی وارد خواهند کرد و نوید آزادی را خواهند آورد.

در مقابل قتل‌عام زنان، زمان دفاع از زنان و جامعه آزاد فرا رسیده است. برای خلق فرصت‌های آزادی، خواهان پیوستن به صفوف مقاومت هستیم.