جوامع زنان کوردستان: نوال السعداوی دوست گرانقدر ملت کورد بود

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان به مناسبت درگذشت نوال السعداوی، نویسنده شهیر مصر بیانیه‌ای منتشر کرد. ک.ژ.ک در پیام تسلیت خود اعلام کرد:"نوال در دفاع از حقوق زنان به همه ما نیرو می‌بخشید و منبع الهام بود."

پیام تسلیت شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) به این شرح است:

"با تأسف و تأثر خبر درگذشت نویسنده سرشناس و نام آشنا «نوال السعداوی» را دریافت کردیم، که با مبارزات طولانی مدت خویش در زمینه دفاع از حقوق زنان شناخته می‌شود. نوال برای تمامی ما به منبع الهام، نیرو و سربلندی مبدل شده است.

ما به عنوان ک.ژ.ک مراتب تسلیت خود را به خلق و زنان مصری اعلام می‌داریم. می‌خواهیم یادآوری کنیم که شخصیت ارجمند و دوست خلق کورد، همچنین از هواداران جدی مبارزات آزادیخواهانه زنان کورد را از دست دادیم.

ما یک رفیق صادق را که به همبستگی زنان برای رهایی از ذهنیت حاکم ایمان داشت از دست دادیم. ما همچون ک.ژ.ک دکتر نوال السعداوی را از نزدیک می‌شناختیم و دیدارها و خاطرات بسیاری با ایشان داشتیم. تأثیری فراموش نشدنی بر ما گذاشت، زیرا گفتگوهای ارزشمندی در مورد مسئله آزادی زنان میانمان شکل گرفت. وی ارزش بسیاری برای مبارزه ما قائل بود و به مبارزه‌امان اذعان داشت.

از اینرو، اعلام می‌کنیم که نوال السعداوی در قلب و روحمان همچون یک شمع همیشه روشن خواهد ماند. ما تأکید می‌کنیم که با تداوم مبارزات خویش تلاش خواهیم کرد شایسته یاد وی و میراث فکری ایشان باشیم. ما پیمان خود با زنان منطقه و جهان را تجدید می‌کنیم و در برابر هرگونه تبعیض سیستماتیک علیه زنان، مبارزه را ارتقا می‌بخشیم، تا زمانی که به آزادی و حقوق خود در جامعه‌ای برابر، عدالت‌محور و شرافتمند دست یابیم."