خوندا آواشین؛ مبارز شهید ی.پ.ژ در عفرین

​​​​​​​در اطلاعیه‌ی یگان‌های مدافع زنان آمده است: رفیق خوندا آواشین از مبارزانی بود که در مقاومت عفرین تا آخرین نفس خود به مبارزه ادامه داد."

مرکز مطبوعات یگان‌های مدافع زنان، ی.پ.ژ ضمن به اشتراک گذاشتن نقطه نگاه و خاطرات مبارز شهید آواشین، می‌گوید: "خوندا آواشین مبارز ی.پ.ژ یکی از مبارزانی بود که در مقاومت دوران تا آخرین نفس مبارزه کرد و پایبندی خود به فکر و فلسفەی رهبر آپو و تداوم راه رفقایی که با روحیه فدائی خود به نماد زنان آزاد برای تمامی ملل بدل شدند را نشان داد."

شهید خوندا آواشین، مبارز ی.پ.ژ در مقدمه یک مصاحبه تصویری با خبرگزاری فرات می‌گوید: "من مبارز حاضر در جنبش آزادیخواهی هستم. نیروی ذاتی زنان بسیار قوی‌ و متحرک است. بنابراین همیشه برای ساختن یک زندگی نو خلاق بوده‌اند، اما اندیشه حکمفرمای مرد مانعی در برابر آن است. با آغاز فرادستی مردان و بعد از آن، زنان نتواستند از حقوق خود آزادانه استفاده کنند اما علیرغم آن در همه مقاطع تاریخی در برابر اشغالگری مقاومت کرده‌اند. گرچه نتیجه مطلوب گرفته نشده اما روحیەی زن مقاومت‌گر تاکنون به تسلیم درنیامده و این موجب زنده ماندن این روحیه شده است. پس از آنکه رهبر خلق‌ها، رهبر آپو اقدام به توسعه ارتش زنان کرد، زنان در این ارتش‌شدگی، خود را شناختند، نیروی خود را مشاهده کردند و اراده آزاد را جلو انداختند. نخستین موضوعی که سعی در اشاعه اجتماعی آن داریم نشان دادن گوهر راستین زنان به تمامی جهان است که بگوییم زنان دارای یک تاریخ ژرف بوده و آنها هستند که با قدرت خود پیشگامان انقلاب خلق‌ها بوده‌اند."

خوندا آواشین می‌افزاید وقتی با جنبش آزادی آشنا می‌شویم هر روز بیش از گذشته به ذات خود نزدیک می‌شویم و می‌بینیم که چگونه می‌شود با نیروی راستی به پیروزی رسید.

او می‌گوید: "وقتی که به انقلاب خلق‌ها پیوستیم به حقیقت و قدرت زنان پی بردیم و به مرور این باور در ما تقویت شد. وقتی که رهبر آپو اقدام به توسعه ارتش زنان کرد در واقع مسئولیت سنگینی بر عهده زنان گذاشت و وظایف تاریخی مقابل ما قرار داد. رهبر آپو همواره برای پروژه آزادی زنان کوشید. پروژه آزادی زن ناتمام مانده اما رهبری بخاطر اعتقادش به نیروی زنان می‌گوید باور دارد که زنان می‌توانند انقلاب خلق‌ها را به موفقیت برسانند و به آزادی دست یابند. ما مبارزان ی.پ.ژ تلاش می‌کنیم پروژه رهبر آپو را عملی کنیم و به آزادی زنان برسانیم. همیشه با اعتقاد به پیروزی در ادامه راه رفقای شهید مقاومت می‌کنیم و هیچوقت باور رهبر خلق‌ها را نمی‌شکنیم."

مبارز جانباخته ی.پ.ژ ضمن بیان آنکه به دنبال آغاز انقلاب روژاوا مشارکت گسترده‌ای از سوی زنان شکل گرفت، می‌گوید: "بخاطر اینکه زنان دیدند به ارزش‌های متعالی بشری و متعلق به زنان در جنبش آزادی پرداخته می‌شود. وقتی که ما گام‌های اول بسوی آزادی را برمی‌داریم هدف ما فقط یک زمینه نیست بلکه هدف در تمامی زمینه‌ها دارای حق شدن است. زنان زمانی می‌توانند صاحب اراده آزاد باشند که از لحاظ نظامی و لحاظ بیان، دارای رأی باشند. با سپری کردن آموزش، درک بهتری از تاریخچه زنان شکل می‌گیرد و آنوقت مصمم و دارای عزم بیشتری برای مبارزه هستی. هروقت تاریخ زنان را می‌شنوم حس می‌کنم که در حال تکرار هستم. هنگامی که ما رفقای زن کنار هم آموزش می‌بینیم، آنوقت باورمان بیشتر رشد می‌کند. ما در مقابل یکدیگر نیز می‌کوشیم و اینکار برای تجدید فکر مبارزه انجام می‌شود. همان قدر که خودمان را جلو بیاندازیم خواهیم توانست که اطرافیانان را جلو بیاندازیم. این مسئولیت بسیار مهم را رهبر آپو بر عهده زنان قرار داده که اجتماعی برابر و آزادی زنان را عملی کنیم."

شهید خوندا آواشین با اشاره به پیشرفت ارتش زنان تاکنون می‌گوید: "خیلی از رفقای زن عملیات فدائیانه انجام دادند و برای دفاع از زندگی آزاد بهترین بودند. ما نیز به عنوان رهروان آن رفقا قول می‌دهیم که به راهشان ادامه دهیم و هیچوقت انقلاب خلق‌ها را رها نکنیم. تا وقتی که به آزادی رهبر آپو و خلق‌های فرودست برسیم. مبارزه ما همیشگی خواهد بود. این مبارزه نه تنها برای خلق کورد بلکه برای تمامی خلق‌های آزادیخواه بوده و تا دستیابی به یک زندگی آزاد ما پیشگامان دوران خواهیم بود. بر این اساس کلیه زنان را به آزادترین عرصه‌ها در مبازه دعوت می‌کنیم."