کنگره استار همه را به اقدام علیه انزوا فراخواند

کنگره استار با بیان اینکه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان یک بار دیگر به مدت ۶ ماه ملاقات با خانواده و وکلایش را ممنوع کرده‌اند، از همه خواست تا در این زمینه اقدام کنند.

مجلس کنگره استار در خصوص انزوای علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیانیه‌ای کتبی صادر کرد.

کنگره استار با اشاره به اینکه انزوای تحمیلی در امرالی از سوی دولت ترکیه خلاف قوانین بین‌المللی است، تصریح کرد که بدون هیچ توجیهی دائماً "مجازات انضباطی" علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان صادر می‌شود و اخیرا یک بار دیگر ۶ ماه ملاقات با خانواده و وکلایش را ممنوع کرده‌اند.

در این بیانیه با بیان اینکه دولت اشغالگر ترکیه به حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی احترام نمی‌گذارد، تاکید شد که هدف از انزوا شکستن اراده خلق کورد و همه خلق‌های منطقه است.

کنگره استار با بیان اینکه سیاست انکار خلق که در شخص رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تحمیل می‌گردد، مبارزات آنها را افزایش داده است، از سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر و سی‌.پی.تی خواست به انزوا پایان دهند.

در پایان، کنگره استار از همه زنان و خلق خواست تا برای تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اقدام کنند.