طی پنج سال گذشته در عفرین اشغالی ٩۵ زن به قتل رسیده‌اند

از زمانی که عفرین توسط دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش اشغال شده، زنان بیش از هر قشری مورد حمله نظام‌مند اشغالگران قرار گرفته‌اند. طبق داده‌های منتشرشده در این پنج سال ٩۵ زن به قتل رسیده‌اند و ۴٢٣ زن ربوده شده‌اند.

پس از ۵٨ روز مقاومت، شهر عفرین در ١٨ مارس ٢٠١٨ توسط مزدوران تحت حمایت دولت و ارتش ترکیه اشغال شد و صدها هزار نفر از ساکنان این شهر به کانتون شهبا آواره شدند. جنایت‌های ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران تحت حمایت این دولت فاشیست علیه ساکنان این شهر و بشریت در گزارش‌های سازمان‌های مختلف به ثبت رسیده است.

بر اساس آمار سازمان حقوق بشر در عفرین-سوریه، چندین زن از سال ٢٠١٨ (پس از اشغال عفرین) تاکنون در عفرین به قتل رسیده‌ و ربوده شده‌اند.

در سال ٢٠١٩، ۵٩ زن به قتل رسیده و ٢٠٠ زن ربوده شدند.                                                            

در سال ٢٠٢٠، ٩ زن به قتل رسیده و ٩٢ زن نیز ربوده شدند.

در سال ٢٠٢١، ١۴ زن به قتل رسیده و ٨٢ زن ربوده شدند.

در سال ٢٠٢٢، ١٣ زن به قتل رسیده و ۴٩ زن ربوده شدند.

همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون هفت زن ربوده شده‌اند که علاوه بر قتل و آدم‌ربایی، زنان تحت فشار، خشونت و شکنجه‌های جسمی و روانی مختلف از سوی اشغالگران قرار دارند و چندین مرکز شکنجه و قتل‌عام نیز در این شهر اشغالی وجود دارد.

زندان‌های عفرین که در آن زنان شکنجه می‌شوند

زندان «شورای قانون‌گذاری سابق» در مرکز شهر عفرین، معروف به زندان زنان، که زنان ربوده شده درزیرزمین این ساختمان نگهداری می‌شوند و حدود ۵٠ زن در زیرزمین این ساختمان نگهداری می‌شوند. سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت (MIT) زنان ربوده شده را به عنوان امانت به سران گروه‌های تبهکار معرفی می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد بین ١٠س تا ٣٠ زن را به قتل برسانند.

زنان دستگیر شده از حومه‌ی عفرین اشغالی در زندان «دادگستری» که در ساختمان دادگاه سابق قرار دارد، نگهداری می‌شوند و همچنین این زندان توسط تبهکاران جبهەی شام اداره می‌شود.

زندان محمودیه که توسط تبهکاران حمزه اداره می‌شود دارای دو بخش برای زنان است. زندان کرامه قدیمی‌ترین مدرسه‌ی عفرین است توسط تبهکاران فیلق الشام به زندان تبدیل شده که دارای بخش ویژه‌ای برای زنان است.

زندان باسوتا که به زندان قلعه نیز معروف است در نزدیکی شهر عفرین قرار دارد و توسط تبهکاران گروه حمزه اداره می‌شود و تحت نظارت مستقیم میت (MIT) است و ده‌ها زن ربوده شده در آن نگهداری می‌شوند.