کژار آتش نوروز را روشن کرد

به مناسبت فرا رسیدن نوروز 2723، جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) آتش نوروز را برافروختند. در مراسم برگزارشده گفته شد که زنان همیشه آتش نوروز را خواهند افروخت، همچنین بر عزم و اصرار بر تحقق آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تاکید گردید.

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) آتش نوروز را بر فراز کوههای روژهلات کوردستان روشن کرد. به مناسبت فرا رسیدن نوروز، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب «ژن، ژیان، ئازادی» گرامی داشته شد. کژار مراسم نوروز را با برداشتن عکس‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه دادند.

پس از افروختن آتش، آهنگی خوانده شد، جشن تا پاسی از شب با آواز و پایکوبی و پریدن روی آتش ادامه یافت.

در مراسم نوروز گفته شد که پیروان آزادی، زنان؛ همیشه آتش نوروز را روشن خواهند کرد. علاوه بر این عزم و اصرار بر آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نشان داده شد.

این جشن با سردادن شعارهای "زنده باد رهبر آپو"، "ژن، ژیان، ئازادی" و "نوروز مبارک" به پایان رسید.