کژار: ازدواج کودکان نسل‌کشی زنان است

شورای اجرایی جامعه زنان آزاد کوردستان (KJAR) در بیانیه‌ای با اشاره به نتایج کارزار سال گذشته خود در زمینه مبارزه علیه نسل‌کشی و اعدام اعلام می‌نماید که از روز دوشنبه ۵ مرداد ١۴٠٠ کارزار تازه‌ای را در محکومیت ازدواج کودکان آغاز نموده است.

متن کامل بیانیه کژار به شرح زیر است:

"جنبشمان کژار در تاریخ ٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠/ ۴ مهر ١٣٩٩ کارزاری را با شعار “علیه نسل‌کشی و اعدام، زمان زندگی آزاد فرا رسیده است” را در همراهی با کارزار ک.ج.ک و ک.ژ.ک اعلام نمود. این کارزار با هدف پایان دادن به فاشیسم، حاکمیت سیستم توتالیتر و مردسالار و ریشه‌کَن نمودن تمام آثار و تاثیرات آن بر جامعه آغاز گشت. کادر، سمپاتیزان و فعالان جنبشمان با علم بر همه جانبه بودن این کارزار در تمام ابعادِ عرصه‌ی برساختِ جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد که هدف نهایی کارزار می‌باشد، به فعالیت پرداخته و در گسترش آن حضوری پویا یافتند. چرا که این کارزار زمینه‌ای فراوان از مبارزات و تعمق و تمرکز بیش از پیش بر بحران‌های اجتماعی و سیستم مدیریتی را هدف خود قرار داده و اینگونه است که در تمام ابعاد مبارزه گامی به پیش نهاده‌ایم.

مبدا این کارزار شکستن فاشیزانه و ضدحقوقی‌ترین تجرید اِعمال شده در قرون اخیر بوده و آماج آن برساخت جامعه ی دموکراتیک و آزاد می‌باشد، که در راس آن آزادی فیزیکی رهبر آپو قرار گرفته است. با تمرکز بر بحران ها و مسائل به روز در جامعه‌ی ایران، شرق خاورمیانه و روژهلات کوردستان برآنیم تا با حفظ موضع استراتژیک و ایدئولوژیک مبارزاتِ خویش در عین‌حال جوابگوی این معضلات و بحران‌ها که جامعه‌مان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، باشیم. به همین سبب نیز برای نیل به آماج این کارزار در راستای معضلات و نیازهای به روز جامعه‌مان کمپین هایی به راه انداخته که با پیشبرد گسترده و عمیق این کمپین‌ها سدهای پیش روی انقلاب ذهنیتی و اجتماعی را تک به تک از میان برداشته و در عین حال علیه سیاست‌های بحران زای رژیم گامی فراتر به سوی مبارزه‌ای رادیکال‌تر می‌نهیم. از سویی نیز به دلیل بی‌کفایتی‌های مدیریتیِ رژیمِ حاضر و اِعمال ایدئولوژیی مردسالار و توتالیتر از سوی وی که خود منعکس کننده‌ی معضل می‌باشد، خلقمان در سراسر ایران در وضعیتی قرارگرفته که حتی برای دست‌یابی به خُردترین لزومات حیات مجبور به گذار از شرایطی در حد فاصل مرگ و زندگی است. به همین دلیل است که نیاز به آلترناتیو، جهت گذار از این معضلات و بحران‌ها بخصوص در برساخت مدل‌های اجتماعی دمکراتیک، به طور مبرم احساس می‌شود. به همین دلیل نیز ایجاد راه حل‌های دمکراتیک از ضروریات و اهداف این کمپین‌ها می‌باشد. شایان ذکر است که برای رسیدن به چنین هدفی کانالیزه نمودن نیروهای معترض و آزادیخواه جامعه در یک مجرا از ضروریات و از اهداف بنیادین ما است.

رژیم ژرنتوکرات و پیرسالار اسلامی نیروی زنان و جوانان که پتانسیل‌های زنده و پویای جامعه به شمار می‌آیند را فرسوده و زائل نموده و بر آن است تا نیروی نوگرایی و تغییر را از جامعه سلب کند. چرا که این ذهنیت پراگماتیست به عنوان نیروی کار و دینامیک جهت استمرار سیستم خویش از این اقشار استفاده نموده و هریک از آنان را با سیاستی بخصوص شکل‌دهی می‌نماید و مدل‌های خودساخته‌ی جامعه‌ی مورد نظر را به آنان تلقین می‌کند. به صورتی که تاحدی شرم‌آور در بنیان‌گذاری الگوهای تضعیف شده و کالا شده‌ی زنان در سیستم آموزشی، تشکیل خانواده و حتی فرزندآوری مداخله نموده و مانند چوپانی که خود را راهنمای گله(!) می‌شمارد جامعه را جهت‌دهی می‌نماید. چنین نمونه‌های خجلت برانگیزی در کارنامه‌ی چهل و دو ساله‌ی اَعمال این رژیم موجود بوده که از آنان می‌توان به تعیین تعداد فرزندان، شیوه‌ی پوشش، فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی زنان و همچنین سن ازدواج که به معنای قتل هویت شخص و در نتیجه جامعه می‌باشند، اشاره نمود. این نیز دیدگاه تحقیرگر و فرسوده‌ی این رژیم را به بهترین شیوه آشکار می‌نماید. کالا شدگی زن از دیدگاه چنین رژیمی در حدی است که جهت تقویت ارتش و نیروی کار در چرخه‌ی فرسوده و مرگ‌آور آن که حیات را تعریفی تهی از معنا و موجودیت بخشیده است، برای زنان و خانواده‌ها تعیین تکلیف می‌نماید. بدین شیوه سن ازدواج دختران را با پشتیبانی شریعت به سال‌های کودکی کاهش داده و بر افزایش آن نیز تبلیغ می‌نماید. بنا به آمار اعلام شده تنها در ماه‌های پاییز سال ١٣٩٩ بیش از ٧ هزار کودک دختر در فاصله‌ی سنی میان ١٠ تا ١۴ سال در ایران مجبور به ازدواج گردانیده شده‌اند.

جنبشمان نیز برای مبارزه با چنین رژیمی که روزانه هستی و موجودیت جامعه را به بازی می‌گیرد تا به حال در راستای کارزار ذکر شده کمپینی با “شعار علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان صیانت از زندگی آزاد فرا رسیده است” را اعلام نموده و در راستای آن نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و توده‌ی قابل توجهی از فعالین اجتماعی، حقوقی و زنان را در زیر یک چتر جمع نمود.

جنبشمان این بار نیز با شعار “ازدواج کودکان نسل‌کشی زنان است” در تاریخ ٢۶ ژوئیه ٢٠٢١/ ۵ مرداد ١۴٠٠ کمپینی را آغاز نمود که در مبارزه با شیوه‌ی سیستم مردسالار و جنسیت‌گرای حاکم بر ایران به مبارزه علیه این رژیم و زمینه‌سازی‌های قانونی-شریعتی، دینی- تبلیغاتی و آموزشی آن که به عاملان رفتارهای غیر انسانی و جنایت‌کارانه علیه زنان و کودکان جسارت می‌بخشد ایستادگی نموده و هوشیارسازی جامعه و همچنین مبارزه‌ی علنی و عملی با این ذهنیت را هدف خویش قرار داده است.

با همبستگی در مبارزه علیه جنسیت گرایی، ازدواج کودکان را پایان بخشیم."