کژار: مبارزه علیه حکومت‌های زن‌ستیز را شدت می‌بخشیم

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در رابطه با نزدیکی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بیانیه‌ای صادر کرده است.

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به خشونت‌های جاری علیه زنان، افزایش خودکشی‌ها، کودک‌همسری، جنایت‌های به اصلاح ناموسی، جاسوس‌سازی و سوق دادن زنان بسوی فحشا و اعتیاد در ایران اعتراض کرده است. کژار همچنین به آزار زنان زندانی پرداخته و خواستار آزادی زینب جلالیان شده که سالهاست مقاومت می‌کند.

کژار با تصریح آنکه مبارزه خواهران میرابل علیه خشونت مردان تاکنون ادامه یافته است، می‌گوید: "در سال ٢٠٢١ مبارزه سترگی علیه جنگ‌، خشونت و نسل‌کشی جریان دارد. حملات پاکسازی بر پایه نسل‌کشی زنان و جامعه انجام می‌شوند. تخریبات این جنگ بیش از همه در زن‌ستیزی نمود یافته اند. در عین حال شاهد اجرای سیاست‌های جنسیت‌گرای مردسالار در تمامی عرصه‌های زندگی هستیم."

وضعیت زنان کورد نیز در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و کژار ضمن دعوت همگانی برای اتحاد و مبارزه علیه نظام ایران می‌افزاید: "زنان و خلق‌ها در شرق کوردستان تحت ستم قرار دارند. رژیم استعمارگر ایران اقدام به مشروعیت بخشی به تجاوز و خشونت علیه زنان می‌کند."

این بیانیه اضافه می‌کند زنان و کودکان دختر در سراسر دنیا هدف هجوم نیروهای دولتی، تبه‌کاران قدرت‌گرا و حملات کشنده قرار دارند که در این بین جامعه زنان آزاد شرق کوردستان برای تقویت زنان جهت ساقط کردن منطق فاشیستی رژیم ایران مبارزه می‌کند و معتقد است رهائی اجتماعی فقط از طریق یک انقلاب ذهنی ممکن خواهد بود.

کژار به سیاست ترور زنان توسط رژیم ایران فارق از مشکلات دوره همه‌گیری کرونا پرداخته و می‌گوید: "زنان کورد در زندان‌ها مورد شکنجه قرار می‌گیرند و زندانیان سیاسی به نوعی مخفی می‌شوند. از جمله رفیق زینب که در شرایط بسیار سختی در حبس بسر می‌برد. زینب جلالیان باید آزاد شود. آنچه بر او روا می دارند و جلوی چشم جهان انجام می‌شود، آیا خشونت شدید نیست؟"

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان زنان کورد، عرب، فارس، آذری، بلوچ و افغان را به شرکت در اعتراضات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان فراخوانده و یادآوری می‌کند اعتراضات خیابانی علاوه بر زنان، در عین حال دفاع از خلق‌های تحت ستم است.