پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان؛ در مقابل نقشه‌های امپریالیسم و نوکرانش جبهه‌ای مشترک و متحد لازم است

پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان در بیانیه‌ای بر لزوم ایجاد جبهه‌ای مشترک و متحد برای مبارزه با نقشه‌های امپریالیسم و نوکرانش تأکید کرده است.

متن کامل بیانیه پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان به این شرح است:

"با توجه‌ به‌ وقوع جنگ جهانی سوم در منطقه و جنگ قدرت حاکمان منطقه‌ای و جهانی برای سهم‌خواهی از طرح نوین خاورمیانه‌ موجی از ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌خانمانی عموم کشورهای منطقه را دربرگرفته‌، در این میان، ضررمند نخست، همه‌ی خلق‌های تحت ستم‌ منطقه و به‌ ویژه‌ زنان خواهند بود.

نقشه‌ی امپریالیسم جهانی و بازوهای ارتجاعی بنیادگرای منطقه‌ای آن در راستای بی‌اراده‌ کردن خلق‌ها روز به‌ روز گسترش می‌یابد و هر روز آتشی را در نقطه‌ای از منطقه می‌افروزد، آنها نیل به‌ هژمونی خود در کشورهای منطقه نیروهای واپس‌گرا و تاریک‌پرستی چون، داعش، القاعده‌، طالبان و جمهوری اسلامی را در اختیار گرفته‌ و به‌ وسیله‌ی آنها، حیات و آینده‌ی خاورمیانه‌ را به‌ سوی تاریکی سوق می‌دهند.

آنچه‌ که‌ مبرهن است، نیروهای واپس‌گرا و تاریک‌پرست، در راستای اجرای اهداف شوم خود و اربابانشان در وهله‌ی نخست زنان را آماج حملات خود قرار داده‌ تا از طریق به‌ بردگی کشاندن آنها و حذفشان از عرصه‌ی جامعه‌، جوامع را به آسانی کنترل و مورد قتل‌عام قرار دهند.

با نگاهی کوتاه‌ به‌ وضعیت منطقه، خروج آمریکا از افغانستان و قدرت‌گیری گروه‌ طالبان، خروج ترکیه‌ از کنوانسیون استانبول و تلاش‌هایش برای احیای امپراطوری اسلامی عثمانی، تعیین ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور ایران و بیم تشکیل دولت اسلامی و هم‌چنین تقویت گروه‌های تندروی اسلام‌گرا در سایر مناطق تابلویی ترسناک از آینده‌ای نامشخص را برای منطقه‌ نمایان می‌سازد.

با درک حساسیت مرحله‌ی کنونی و احساس نیاز به‌ مبارزه‌ برای دست‌یابی به حیاتی آزاد و دموکراتیک و بویژه‌ برپایه‌ی آزادی زن، ضرورت ایجاد جبهه‌ای مشترک و متحد در مقابل نقشه‌های امپریالیسم و نوکرانش در منطقه‌ احساس می‌شود. جبهه‌ی مشترکی که بتواند نیروی اجتماعی و توده‌ای را در مقابل لشکر جانیان بنیادگرای اسلامی سازمان دهد. جنبشی هم‌چون کوبانی که با استقامت و مشارکت شورایی و سازمان‌دهی نظامی که زنان در آن نقش برجسته داشتند، که توانست علاوه بر نابود کردن دولت اسلامی موسوم به داعش سیاست‌های امپریالیسم و دولت‌های ارتجاعی ریز و درشت در منطقه را نیز زیر سوال ببرد.

برهمین مبنا به‌عنوان پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان با دعوت از تمامی زنان ایران و خاورمیانه‌ برای درک حساسیت وضعیت موجود و ایجاد جبهه‌ی مبارزه‌ی مشترک اعلام آمادگی می‌نماییم. ما هم خود را جزیی از این جبهه دانسته و از راه‌های مختلف مبارزاتی در تقویت این جبهه و افشاگری ارتجاع حاکم و نقش امپریالیست‌ها در منطقه با شما همراه خواهیم بود.

پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان

٢٠٢١-٧-٧"