پروین بولدان: اگر ما زنان دست به مبارزه بزنیم، حاکمیت را از پا در می‌آوریم

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که به شیوه‌ای سیستماتیک سیاست‌های ویژه‌ای علیه زنان در درسیم اعمال می‌شود و در این باره نیز اظهار داشت: اگر ما در مقابله با حاکمیت آ.ک.پ مبارزه عظیمی را اغاز نکنیم، ما نابود می‌شویم.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در درسیم در مجلس زنان علوی این حزب شرکت نمود. این نشست با شعار "تغییر با زنان، با رنگ‌های خود در این مبارزه"  هستیم، افتتاح شد. خندان قهرمان رئیس شاخه زنان حزب خلق جمهوری در درسیم نیز در این نشست حضور داشت.

سیاستهای ویژه

در این برنامه پروین بولدان سخنرانی خود را ایراد و به اشاره به فشارهای حاکمیت بر زنان اشاره کرد. بولدان در این سخنرانی اعلام نمود که در مقابل زنان سیاستهای ویژه‌ای اجرا می‌شود و در این باره گفت: زمانی که از درسیم سخن گفته می‌شود، مقاومت زنانی مانند ساکنیه جانسز و بسی به ذهن خطور می‌کند. هم علیه درسیمی‌ها و هم خواست‌ها و مطالبات آنان دشمنی مشاهده می‌شود. امروز بیش از هر کس در درسیم، علیه گلستان دوکو این دشمنی مشاهده می‌شود. در چارچوب این سیاست ویژه، هر روز دستهایی علیه زنان دراز می‌شود و به آنان حمله می‌شود.

مبارزه مشترک

پروین بولدان در بخشی دیگر از سخنان خود با محکوم کردن حمله به آرامستان‌های علویان، فرهنگ و هنر علویان بر مبارزه مشترک تاکید نموه و گفت: اکنون در مقابله با این اقدامات میلیونها نفر اعتراض می‌کنند. به همین علت باید به مبارزه‌ای مشترک دست زد. اگر مبارزه‌ای مشترک علیه حاکمیت ایجاد شود، مبارزه زنان می‌تواند به حاکمیت آ.ک.پ خاتمه دهد.

بولدان در ادامه سخنان خود با توجه به مفقود شدن یکی از دانشجویان درسیمی به نام گلستان دوکو اظهار داشت: خواهان یافتن گلستان دوکو بوده و باید متهمان مورد پیگرد قرار گرفته و در رابطه با مبارزه زنان نیز اظهار داشت: از روزی که آ.ک.پ به حاکمیت رسیده است، شاهد حملات روزانه به زنان هستیم. امسال ما در ۲۵ نوامبر، از اعتراضات و گردهمایی های زنان استقبال می‌کنیم. این گردهمایی به منظور ایجاد و تقویت مبنایی برای مبارزه مشترک از اهمیت برخوردار است. امروز در اینجا تاکید می‌کنم که باید به خواسته‌ها و مشکلات زنان درسیمی توجه کرد. لازم است زنان درسیمی مشکلات خود را با صدای بلند فریاد بزند. بحث و بررسی این مشکلات مسیر حل مشکلات را به ما نشان داده و ما را تقویت می‌کند. بعد از پایان سخنرانی بولدان، جلسه گروهی حزب بدون حضور رسانه‌ها ادامه پیدا کرد.