پروین بولدان: روز روشن با از میان برداشتن انزوا خواهد دمید

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ضمن درخواست از تمام اقشار اجتماعی برای اعتراض علیه انزوای تحمیلی اظهار داشت: روزهای روشن بدون از میان برداشتن انزوا امکان‌پذیر نیست. زنان روشنی‌بخش روزهای تاریک خواهند بود.

روسای مشترک زن حزب دمکرانیک خلق‌ها در شهرها در نشستی با ریاست پروین بولدان و عایشه آجار باشاران شرکت کردند. این نشست در دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها برگزار شد. در افتتاحیه این نشست پروین بولدان سخنرانی کرد.

بولدان اظهار داشت که زنان نمایندگان سیاست دمکراتیک و مبارزات عمیق و سخت زنان به شمار می‌روند. بولدان ضمن اشاره به دستاوردهای زنان نیز عنوان کرد: ما با دلسوزی، فداکاری مبارزه زنان را به پیروزی رساندیم. شما روسای مشترک زن در شهرها، روشنایی موجود در چشمان شما راه ما را روشنی می‌بخشید و جسارت را در تصمیم‌گیری ما افزایش می‌دهید. برای ما مایه مباهات است که امروز به عنوان مدافعان مبارز زن در کنار شما هستیم حضور شما امید بخش است. وجود حزب دمکراتیک خلق‌ها امیدبخش است.

پرچم مبارزه را در دست داریم

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سیاستمداران زندانی گفت: رفقای ما که زحمات بسیاری را کشیده‌اند، اکنون در کنار ما نیستند. به دوستان در بندمان درود می‌فرستیم. پرچمی را که امروز در زندان و در تبعید و با تمام فشارها در دست گرفته‌اند را هیچگاه بر زبان نمی‌گذارند. امروز هم این زنان پرچم مبارزه ما را در دست دارند. ما پرچم مبارزه را بلند می‌کنیم. ما یاد و خاطره رفقایی را که در این راه جان خود را از دست داده‌اند و همچنین یاد و خاطره دنیز پویراز را بار دیگر گرمی می‌داریم. یاد و خاطره آنها برای مبارزه ما به قدرت تبدیل می‌شود. هدف آنان عدالت و برابری بوده و ما با حزب دمکراتیک خلق‌ها بدون شک این آرمان‌ها را تحقق می‌بخشیم. به رفقایمان قول می‌دهم.

سیستم ریاست مشترک

بولدان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که برای آنکه  زنان در سیاست به اهداف خود دست پیدا کنند باید سازمان‌های مستقل خود را ایجاد کنند و در این باره افزود: در درجه نخست ما در میان حزبمان برابری را گسترش دادیم، در درون حزب مبارزه وسیعی را برای زنان آغاز کردیم، سیستم ریاست مشترک را ایجاد کرده و امروزه آن را عملی می‌کنیم. با سیستم ریاست مشترک امروز زنان در مکانیزمهای تصمیم‌گیری حضور داشته و برابر هستند.

ایجاد گروه مستقل زنان

بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام داشت که امروز در پارلمان ترکیه، بیشترین تعداد زنان از حزب دمکراتیک خلق‌ها برآمده‌اند و در ادامه افزود: در شهرداری‌هایی که در جریان انتخابات در آنها به پیروزی رسیدیم، ما سیستم شهرداران مشترک را به عنوان نمادی از برابری اجرایی کردیم و در تمام حوزه‌های سازماندهی ما سیستم ریاست مشترک را پراکتیزه کردیم. همچنین در پارلمان ما گروه مستقلی را ایجاد کرده‌ایم. در پارلمان ما تلاش کردیم که سیاست زن را گسترش داده و این مسئله با رنج و مبارزه ما زنان ایجاد شد. این مسئله دستاوردها بزرگ و مشترکی را برای ما رقم زده است.

زنان نیروی پویشگر سرزمین هستند

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع روسای مشترک زن در حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: سیستم خودمدیریتی برای آنها نقطه آغاز بوده و در ادامه افزود: هدف ما تا کنون تحقق برابری نه فقط در این جغرافیا، بلکه در خاورمیانه و تمام جهان بوده است. ما خواهان حیاتی عادلانه و برابر هستیم. به همین دلیل باید رفته رفته مبارزات ما گسترش پیدا کند. زنان باید در تمام میدانها خود را به نمایش گذاشته و موضعی مشترک از خود نشان دهند. با حزب دمکراتیک خلق‌ها زنان به تاریخ، شکوه و جنسیت خود واقف شده و اکنون حافظان ارزش‌های اجتماعی هستند. در هر جایی با هر زبانی، با هر دین و اعتقادی با هر هویتی، زنان در این مبارزه باید شرکت کرده و به پیروزی برسند. از تمام زنان درخواست می‌کنیم که به مبارزات ما بپیوندند. با شعار نه به فقر زنان، ما اکنون در میان تمام زنان حضور داریم. بار دیگر مشاهده کرده‌ایم که رنج و تلاش‌های زنان می‌تواند نیروی پویشگر این سرزمین باشد. آنان نیروی تغییر، آزادی و امید هستند.

بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن اشاره به دیدارهای حزبی در میان خلق اظهار داشت: در دیدارهای ما با اقشار مختلف مردم که در جریان کارزار ما هدپ‌ای هستیم انجام شد، زنان از تلاش‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها حمایت کردند. این حمایت و صیانت از حزب دمکراتیک خلق‌ها ناشی از اشتراک مبارزه بوده و به ما نیرو می‌بخشد.  ما در مقابل سیاستهای دشمنی مبارزه می‌کنیم. حاکمیتی که محکوم به شکست است، با فشار و سرکوب تلاش می‌کند که مبارزه اجتماعی اپوزیسیون را در هم بشکند. بازداشت و دستگیری، برقراری وضعیت اضطراری، کودتای ۴ نوامبر علیه مبارزات ما از جمله این اقدامات هستند. تنها از حزب دمکراتیک خلق‌ها و زنان می‌ترسند. تلاش می‌کنند زنان را از سیاست بدور کنند.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود در رابطه با وضعیت افغانستان هم گفتگو کرده و اظهار داشت: در هر جای جهان که باشد، زنان با یک ذهنیت واحد روبرو هستند. اکنون در افغانستان طالبان، در شنگال و روژآوا داعش حضور دارند. نقض حقوق زنان از جمله خواست‌های آنان است. اما باید بر این مسئله واقف بود که زنان در مقابله با ذهنیت دشمنی، باید به آزادی خود دست پیدا کرده و سازماندهی خود را منسجم کنند.

مسئله اساسی انزوای امرالی است

کسانی که منابع و سرچشمه های این میهن هستند، همکاری‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذارند، به کمک و دستگیری از نیازمندان دست می‌زنند. به همین دلیل ما باید در مقابل سیستم غارت و سرکوب با هم همکاری کرده و تمام زنان لازم است که در مقابل این فاجعه حاکمیت مستبد مبارزه را ادامه بدهند. امروز مهمترین مسئله این سرزمین که با آن مواجه هستیم، مسئله کورد و سیاستهای ناعادلانه در امرالی است که علیه آقای اوجالان تحمیل می‌شود. انزوا راه را بر ترکیه مسدود کرده است و خلق را به محاصره در آورده است. ما به محاصره درآوردن خلق را می‌توانیم با گسترش بلوک آشتی علیه انزوا در هم بشکنیم. لازم  است که هم راه آشتی و هم راه دمکراسی باز شود، لازم است که راه بر روی سیاستهای تاراج و عدم راه حلی که این کشور را در بحران فرو برده است بسته شود. روشنایی زنان، شب تار این سرزمین را روشن خواهد کرد.

سیستم مردسالاری باید تغییر پیدا کند

لازم است که تمام بخش‌های اجتماعی این واقعیت را مشاهده کرده و درمقابل انزوای تحمیل شده موضعی مشترک از خود نشان دهند. همه باید بر این نکته واقف باشند که روزهای روشن تنها با از میان برداشتن انزوای تحمیلی بر امرالی امکان‌پذیر هستند. ما زنان از این واقعیت اطلاع داشته و در این باره تلاش می‌کنیم. حزب دمکراتیک خلق‌ها با اتفاق و همکاری خلق‌ها، زنان، جوانان و دمکراسی‌خواهان در مسیری که باز کرده‌ است، قدرتمند شده و با قدرت به پیش می‌رود. تاریکی در این سرزمین با مبارزات زنان به روشنی مبدل می‌شود. سیستم ظلم و مردسالاری باید تغییر کرده و سیستمی صلح آمیز، برابر و آزادیخواه را مستقر خواهیم کرد. با عشق و دوستی بار دیگر به شما درود می‌فرستم.