پیام شادباش مجلس زنان سوریه به مناسبت چهارمین سالگرد مجلس زنان شمال-شرق سوریه

روز گذشته، مصادف با ١٧ شهریور/ ۸ سپتامبر، چهارمین سالگرد تاسیس مجلس زنان سوریه بود. در سال ۲۰۱۷ در چنین روزی مجلس زنان سوریه در منبج اعلام شد. به این مناسبت مجلس زنان سوریه بیانیه‌ای را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که: در روزی مصادف با امروز در  سال ۲۰۱۷، در شهر منبج با حضور بیش از ۲۲۴ زن از تمام شهرهای سوریه و مرکب از تمام عناصر و مولفه‌های این کشور، مجلس زنان سوریه تاسیس شد. مبارزه و فداکاریهای صورت گرفته توسط زنان با تاسیس این مجلس به نتیجه رسید. در این مجلس زنان برای تقویت صلح داخلی و خصوصا در مناطق اشغال شده، برای متوقف نمودن جنگ دست به فعالیت زدند. همچنین زنان در عرصه سیاسی هم مشارکت کردند تا بلکه بتوانند برای حل مسائل و مشکلات سیاسی کشور راهی پیدا کنند. مجلس زنان سوریه توانسته است به نهادی قابل اعتماد برای تمام زتان سوریه تبدیل شود. همچنین در تمام فعالیتهای منطقه‌ای و ملی مشارکت داشته و توانسته است بازتاب دهنده صدای زنان، آزارهای زنان و مطالبات اساسی زنان به شمار رود.

به فداکاریهای زنان درود می‌فرستیم

در این بیانیه همچنین به فداکاری‌هایی که زنان سوریه علیه ترور داعش انجام داده‌اند هم اشاره شده است. در بخش دیگری از این بیانیه در این رابطه امده است که: ما پیمان می‌بندیم که فعالیتها و اقداماتمان را ادامه دهیم تا بتوانیم امیدها و انتظاارات زنان سوریه و جهان را تحقق بخشیم. در این رابطه ما برای تحقق موارد ذیل فعالیت می‌کنیم:

- حمایت از زنان سوریه برای مشارکت در مبارزت صلح در سوریه

- هموار کردن مسیر برای فعالیتهای زنان سوریه جهت تداوم و گسترش فعالیتهایشان برای صلح و ارائه دیدگاههایشان برای آینده سوریه

- تلاش برای حمایت از سازمان‌های مختلف زنان در مناطق دیگر سوریه، خصوصا زنان در مناطقی که آوارگان در آن حضور دارند.

- ما خواهان تقویت تلاش‌ها و تدابیر لازم قانونی بین‌المللی هستیم تا زنان از خشونت نقض قوانین حفظ شوند، تا مسیر مشارکت زنان گشوده شود و زنان بدون ترس سیاسی، قانونی و فیزیکی و اجتماعی، در عرصه سیاسی و اجتماعی جایگاه خود را بیابند.