پیام زنان زندانی به مناسبت ٨ مارس

زنان زندانی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان زحمت‌کش بیانیه‌ای منتشر کردند. در بیانیه زندانیان زن آمده است که زنان با سازماندهی و خوددفاعی در مبارزاتشان قطعا به پیروزی می‌رسند

زندانیان زن پرونده حزب کارگران کوردستان و حزب آزادی زنان کوردستان به مناسبت ٨ مارس بیانیه‌ای منتشر کردند.

در آغاز بیانیه زنان محبوس در زندان‌های رژیم استعمارگر ترک آمده است؛"ما زنان پ.ک.ک و پاژک شیدای آزادی هستیم و به اراده‌ای والا در زندان‌ها ایستادگی نموده و مبارزه می‌كنیم. به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان زحمت‌کش درود محبت‌آمیز خود را به رهبرمان تقدیم می‌کنیم که با رنج‌ بی‌مانند خویش زنان سرکوب شده کورد را بپا داشته و با صبری بزرگ به امروز رساند."

در این بیانیه به نزدیکی ذهنیت و تفکر مدرنیته کاپیتالیسم اشاره شده که با چشم امانت به زن نگریسته و آن را بی اراده می‌کند و مانع از فکر زن آزاد می‌شود. همچنین اعلام شد،"زمانی که این ذهنیت از ریشه کنده شد، آن زمان آزادی پدید می‌آید و آن زمان به سرآغاز زندگی برابر و آزاد تبدیل می‌شود. زنان در هر دوره‌ای علیه ناحقی و تبعیض مبارزه کرده و در سال ۱۸۵۷ در مرکز سرکوب در نیویورک برای آنکه به نتیجه‌ی رنج‌ها و مبارزات خود برسند، با فدا کردن جان خود علیه این سرکوب‌ها ایستادند. با تلاش و رنج و مبارزات این زنان و زنانی که دنبال رو آنها بودند، ۸ مارس به عنوان روز جهانی زنان زحمتکش جهان اعلام شد."

 در ادامه‌ی این بیانیه آمده است، علیه حکومت مرد‌سالاری که با ابزار ایدئولوژیک و سیاسی در همه جای جهان به زنان حمله می‌کنند، زنان نیز به مقابله و مقاومت علیه آنها می‌پردازند. همچنین اعلام شده است،" علیه قدرت پدرسالاری، زنان با مبارزات سازمان یافتههی خود، هر روز خود را آگاه‌تر کرده و قدرتمند و توانمند می‌شوند. علیه تفکر پدرسالاری، خود دفاعی را ایجاد کرده و سازمان‌های خود را بزرگتر می‌کنند. حملات علیه زنان سازمان یافته افزایش یافته است. رهبری، آزادی جامعه را به آزادی زنان وابسته دانسته است  علیه مبارزات سازمان یافته‌ی زنان کورد، حملات پاکسازی کننده افزایش یافته است و دستگیری مادر ۷۹ ساله کورد نشان می‌دهد که چگونه ترسی به دل اردوغان افتاده است و همچنین نشان می‌دهد که این سیستم فاشیستی تا چه حدی تضعیف شده است.

 حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ چون از رهبری وحشت دارد، حصر علیه رهبری را شدت بخشیده و به سیاست پاکسازی زنان و جامعه دست می‌زند. با مبارزات ما آزادی زنان بیشتر شده و فاشیسم تضعیف می‌شود و از بین می‌رود. در چهارچوب کمپین "حصر، فاشیسم و اشغالگری، کافی است، زمان، زمان آزادی است" که توسط ک.ج.ک اعلام شد و همچنین کمپین "علیه پاکسازی زنان، ما از زنان آزاد و جامعه ی آزاد دفاع خواهیم کرد" که ک.ژ.ک آن را اعلام نمود، با نام کادرهای پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های ترکیه، تا زمانی که حصر پایان یابد، ما به به اعتصاب‌های خود ادامه خواهیم داد."

 در ادامه‌ی بیانیه همچنین آمده است"در وجود بریتان، زیلان، لیلا، سارا، سما، آینور، کورده، آیتن، زهرا، مدیا و یونجا یاد همه‌ی شهدای مبارزات آزادی را گرامی داشته و ۸ مارس روز جهانی زنان زحمتکش را تبریک می‌گوییم."

 در پایان ۸ مارس را به مادران و زنان زحمتکش کوردستان تبریک گفته و آمده است؛"برای آنکه قرن ۲۱، به قرن زنان تبدیل شود، درخواست‌ها و امیدهای ما بسیار بزرگ هستند. پیروزی همیشه از آن مقاومتگران و مبارزان است."