روناهی سرحد: زنان زندگی نوینی ایجاد می‌کنند

روناهی سرحد عضو شورای اجرایی پاژک اعلام کرد، جستجوی رادیکال در تئوری آزادی زنان زندگی نوینی را ایجاد می‌کند و گفت، "به طور خلاصه آنرا طی کرده و مبارزه می‌کنیم. سیستمی نو ایجاد می‌کنیم."

روناهی سرحد عضو شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) مبارزات زنان در سال ۲۰۲۰ را ارزیابی کرد.

روناهی سرحد اعلام کرد که برای زن مبارز، مبارزات سال با ۸ مارس آغاز شد و گفت، "در ۸م مارس ۲۰۲۰ زنان با شعار" زنان، جهان را تغییر دهید" در میدانهای دیگر جهانی با شعار" اگر زنان متوقف شوند، همه ی جهان متوقف خواهد شد"، به خیابان‌ها آمدند. نباید ما اینها را فقط تجمعات خیابانی بدانیم. محکوم کردن، راهپیمایی، فعالیت‌های موثری انجام شد با اعتصاب، فعالیت سندیکاها قدرتمندتر شد، در مقاومت زندانیان سیاسی در سطح منطقه‌ای خلاقیت نشان داده شد. علیه قانون مردسالاری که به زنان تحمیل می‌شود، مبارزات مشروع و قانونی انجام شد. با فعالیت‌هایشان مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و سلامت را به موضوع روز تبدیل کردند. با هدف قیام زنان همکاری انجام گرفت. علیه تجاوز، اشغالگری، خشونت، قتل عام و مهاجرت اعتراضاتی انجام شد. برای چاره یابی این مسائل نیاز به سازمانی مشترک، دفاع مشترک و مبارزات مشترک وجود دارد. نیاز به نیروی تغییر و آفریدن وجود دارد. اعتراض و نارضایتی بی دلیل و موقت رخ نخواهد داد. هم سازماندهی و هم همکاری علیه سیستم افزایش یافته است. می توان گفت مبارزات به حد جهانی رسیده است. بحران سیستم هرچقدر هم که جهانی باشد، مبارزات علیه سیستم هم همان قدر جهانی خواهد بود. زنان پیشاهنگ مبارزات آزادی و دمکراسی هستند. از ۸ مارس ۲۰۲۰ به بعد ما با چشمان خود دیدیم. زنان به آسانی نیروی جامعه را تغییر داده‌اند، با درک اینها و به صورت برنامه ریزی شده برای آن کار کردند. خود را به عنوان پدید آورنده‌ی اراده‌ی جامعه نشان دادند. از فرودست بودن به نیروی مهم تبدیل شده و به خیابان‌ها آمدند. نیروی بازخواست و چاره‌یابی را دستنشان کردند، به خود باور داشته و مقاومت کردند. "

روناهی سرحد همچنین اعلام کرد که جنبش زنان کورد نیز از  سال ۱۹۹۰ مانند جنبشی کلی هر ساله به شیوه‌ای ویژه از ۸ مارس استقبال کرده‌اند، به شیوه‌ای که با فعالیتهای رادیکال از ارزش‌های تاریخی صیانت می‌کنند.

وی در ادامه گفت،" زنان علیه سیاست نابودی، آسمیلاسیون، انکار و دشمنی با زنان توسط دولت فاشیست ترکیه، به صفوف گریلا پیوستند و اسلحه به دست گرفتند. علیه داعش به ی.پ.ژ تبدیل شدند و جنگیدند. برای تغییر تفکر مردسالار، اعدام و زندان را به جان خریدند و در شرایطی مملو از توطئه دست به سازماندهی جامعه زدند. هر سنگ و سایه‌ی هر درختی را به میدان آموزش تبدیل کردند. علیه حکومت اردوغان که دارای تفکر انکار، نابودی و جنگ طلبی است، علیه بی تاثیر نمودن جنبش آزادی کوردها توسط اروپا و ناتو، به طور بی‌وقفه آزادی را فریاد زدند. "

روناهی سرحد عضو شورای اجرایی پاژک همچنین اظهار داشت که هدف اصلی قیام زنان که در اواسط سال شکل گرفت، بازخواست سیستم و بازخواست اساس حکومت و خشونت بود و گفت،" معیار برابری همه‌ی حقوق بشر علی رغم آنکه در قانون اساسی وجود دارد، اما تفکر مردسالاری و ارزش‌هایی که این تفکر ایجاد کرده است، ملیت گرایی و دین گرایی ملی دولت سبب شده است تا قوانین عملی نشوند. با گذشت زمان، درخواستها برای بهتر شدن زندگی اجتماعی افزایش یافته است، اما سیاستهای اشغالگری هم عمیق تر شده اند و قدم به قدم به جنگ سوم جهانی نزدیک می شویم. سال ۲۰۲۰ با پیشرفت سطح پیشرفت جامعه، گفته می شود که امنیت و آرامش افزایش خواهد یافت. تبلیغ کاپیتالیسم برای پیشرفت آزادی و حقوق اساسی، عصر اطلاعات و خبررسانی به آشوب کشیده شد. کارهای غیر اخلاقی، تجاوز، خرید و فروش زنان و کودکان به بالاترین سطح رسیده است. سیستم کاپیتالیسم که همه چیز را به خرج کردن وابسته می‌کند، پول را به رئیس تبدیل کرده است، حکومت به فرماندهی تبدیل شده است. می‌دانیم که در اساس مسائل و مشکلات بزرگ، تصاحب زن وجود دارد.

به همین دلیل جنبش‌های ضد کاپیتالیستی، ضد میلیتاریست، ضد کاپیتالیست اسلامی، محافظان محیط زیست، کارگران، معلمین، کارمندان، بیمارها، سوسیالیستها، دمکراتها، لیبرالها، جنبشهای زنان همگی برای تغییرات ریشه‌ای سیستم کاپیتالیست متحد شده‌اند و با هم در این رابطه هم نظر هستند.

چون سیستم کاپیتالیست در اساس بیمار است، وارد هر جایی شود بیماری را در آنجا پخش می‌کند، به همین دلیل همیشه با بحران همراه است. اساس دولت ملت، حکومت داری و کاپیتالیست خود را بر این اساس که یا بزرگ می‌شود، یا می‌میرد رشد داده‌اند. زنان را می‌کشند، در کوچک کردن ارزش‌های جامعه، با برهم زدن ریشه‌های جامعه‌، با از بین بردن نیاز به با هم بودن ارتباطات، روشی ضد بشری که از اخلاق به دور است، پدید می‌آورند، همه چیز را مادی می‌کنند و برای منافع خود طبیعت را غارت می کنند."

روناهی سرحد همچنین اعلام کرد،" تئوری جدید فمنیست، مانیفیست زنان قرن ۲۱، برای ۹۹ درصد فمنیسم نشان دهنده‌ی این هستند که در اساس قدمی نو بنیان گذاشته می‌شود. همین که فاشیسم پیش می‌افتد، در زمانی که اپوزیسیون خط لیبرال مانند پیشرفت دیده می‌شود، جستجوی رادیکال جنبش زنان از لحاظ تئوری و پراکتیک، با اراده و از عزم و با شجاعت، امیدوار کننده خواهد بود. به طور خلاصه سیستم را پشت سر می‌گذارند و زندگی نوینی ایجاد می‌کنند، مشکلات زنان را در میان مشکلات مردان معرفی می‌کنند. می‌بینند که دفاع از جامعه‌ی زن کافی نیست، به همین دلیل به مبارزات سندیکاها باور ندارند، از شرایط حکومت داری خشن و فردگرا نجات پیدا می‌کنند و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دست به بازخواست می‌زنند. اساس دولت ملت را محاکمه می‌کنند و حقیقت کاپیتالیسم را تفسیر کرده و نیاز به خطی نو را می‌بینند. "