یک زن در قوسَر به قتل رسید

در شهرستان قوسر، مردی به نام عمر دوراک همسرش سما دوراک را به قتل رساند.

در شهرستان قوسَر شهر مِردین، مردی به نام عمر دوراک پس از به قتل رساندن همسرش سما دوراک با اسلحه اقدام به خودکشی کرد.

پس از اطلاع‌دهی همسایه‌ها، تیم‌های پزشکی در محل حاضر شدند و سما دوراک را به بیمارستان منتقل کردند، اما با وجود تمام مداخلات پزشکی در بیمارستان، جان خود را از دست داد.