ژنئولوژی؛ مدرسه‌ی فلسفه

ژنئولوژی مانند یک مرکز متفاوت برای خدمت به زنان در اقلیم کوردستان در حال جمع‌آوری آرشیو همه زنان سرشناس کوردستان می‌باشد.

مرکز تحقیقات ژنئولوژی مدرسه‌ای فلسفی برای زنان در باشور کوردستان است که چند سالی است با روش‌های متفاوتی کار می‌کند.

آنها خود می‌گویند، ژنئولوژی مرکز علم زن و زندگیست، علم بنیان انقلاب فکریست، با روش‌های زنانه در رابطه با حقایق تحقیق کرده و برای آنها راه‌حل‌هایی پیدا می‌کند.

 این مرکز در سال ۲۰۱۲ اولین کنفرانس خود را در شهر هولیر برگزار کرد، اما مدت دو سال است فعالیت‌های آنها گسترده‌تر شده است.

این مرکز که بیشتر به کارهای فکری و روشنفکری می‌پردازد، با چندین روش مختلف کار می‌کند و خود را مدرسه‌ی برابری جنسیتی می‌داند.

یکی از محصولات شناخته شده و مشهور آنها انتشار کتاب "آغاز ژنئولوژی" بود. در سال ۲۰۱۶ این کتاب سه بار تجدید چاپ شده است.

در سال ۲۰۱۹ نیز کتاب "سیاسی کردن احساس" و کتاب "اتیک و استاتیک" و همچنین نامه‌ی" ژنئولوژی" را منتشر کرد که این محصولات بسیار مورد استقبال مراکز مدافع برابری جنسیتی قرار گرفت.

در سال ۲۰۲۰ نیز کتاب" قرن ۲۱ به قرن زنان تبدیل می‌شود" را منتشر کرد علاوه بر این‌ها، ده‌ها کمپین آگاه‌سازی را با پخش بروشور در گذشته انجام داده است.

یکی از کارهای بسیار متفاوت این مرکز انجام دوره ویژه مربوط به وضعیت زنان و مسائل زنان در جامعه است. پیشتر مشابه این دوره‌ها در اقلیم کوردستان بسیار کم بوده است.

در سال ۲۰۲۰ نیز ۳ دوره مختلف برگزار کرده است و این نیز علاوه بر پانل‌ها و سمینارهایی است که به طور مداوم برگزار شده است.

همچنین مرکز ژنئولوژی پروژه‌ای هنری با نام زن آرت اراف کرده است که در این پروژه زنان هنرمند می‌توانند محصولات خود در رابطه با وضعیت زنان را پخش کنند. این پروژه به وسیله‌ی ۷ هنرمند زن سرپرستی می‌شود. ژئنولوژی محصولات زنان کورد در هر چهار بخش کوردستان و جهان در زمینه نوشتن و روشنفکری را آرشیو می‌کند. این کتابخانه که برای این هدف ایجاد شده است به کار خود ادامه می‌دهد و توسط ۱۵ زن در سلیمانیه سرپرستی می‌شود. همچنین "مرکز زن ویان" در شهر کرکوک تاسیس شده است. این مرکز با سرپرستی آکادمی ژنئولوژی در زمینه خشونت علیه زنان کار می‌کند و در حال حاضر مشغول به فعالیت می‌باشد.