زنان کورد چگونه به استقبال ۸ مارس رفتند؟

زنان کوردستان در هر ۴ بخش میهن رسانه‌ها را در  ۸ مارس با شعارها و به شیوه‌ی خاص خود مزین کرده و پیام اتحاد و تقویت مبارزات را منتشر کردند.

در ۱۲۲مین سالگرد ۸ مارس، دستاوردها و پیروزی‌های زنان کورد مهر خود را بر تبریک ها و فعالیت‌های این روز زد. کوردستان یکی از آن کشورهایی بود که ۸ مارس در آن به صورت باشکوه برگزار شد.

روژاوای کوردستان

زنان کورد در روژاوای کوردستان از روز اول مارس تا ۸ مارس،  فعالیت‌های دسته‌جمعی و گوناگونی در بیشتر شهرهای روژاوا  انجام دادند. زنان روژاوا در مراسم‌ها و راهپیمایی‌های خود پیام سال نو برای مبارزات منتشر کردند، به رقص و پایکوبی پرداختند، سرود خوانده و به انجام کارهای هنری پرداختند. آنها همچنین به روستای ژنوار رفتند و شعار "ژن‌، ژیان، آزادی" را فریاد زدند.

باکور کوردستان

زنان کورد در باکور (شمال) کوردستان علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها، تهدیدها و ممنوعیت‌های دولت فاشیست ترکیه در همه‌ی روستاها، شهرک‌ها و شهرها به انجام فعالیت‌های گوناگون، تجمع، سمینار و انجام کارهای هنری پرداختند. شعار مشترک آنها "ژن، ژیان، آزادی" بود. زنان کورد همچنین در شهرهای ترکیه نیز پیشاهنگی فعالیت‌ها را بر عهده داشته و همراه با زنان فمینیست، پوستر زنانی را که کشته شده بودند و همچنین آنهایی را که توسط دولت ترکیه زندانی شده بودند و به ویژه زنان سیاستمدار کورد و چپ را به دست گرفتند.

باشور کوردستان

در باشور (جنوب) کوردستان نیز تعداد زیادی فعالیت، سمینار، نمایشگاه، مراسم و  تجمع با پیشاهنگی سازمان زنان آزادیخواه کوردستان (رژاک) برگزار شد. همچنین در سلیمانیه و قندیل این روز طی مراسمی گرامی داشته شد. زنان موفق نیز در میادین تشویق شده و به آنها جوایزی تقدیم شد. همچنین از قبرستان زنان بیکس دیدار به عمل آمد.

روژهلات کوردستان

علیرغم همه‌ی ممنوعیت ها و سرکوب‌های رژیم اشغالگر ایران در روژهلات کوردستان زنان با بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها و همچنین تجمعات، پیام ۸ مارس را منتشر کردند. همچنین جامعه زنان روژهلات کوردستان (کژار) و نیروهای مدافع زنان روژهلات (ه.پ.ژ) نیز این روز گرامی داشته شد.

کمپ مخمور

زنان کمپ مخمو نیز از اول ماه با انجام فعالیت‌های گوناگون مانند تجمع، سمینار، راهپیمایی و مراسم روز جهانی زنان را گرامی داشتند.

شنگال

زنان شنگال با انجام کارهای هنری، راهپیمایی و تجمعات ۸ مارس را به شیوه‌ای قدرتمند و رنگین گرامی داشتند. همچنین به قبرستان شهدا رفته و تاج گلی را بر مزار شهدا قرار دادند.

اروپا و خارج از میهن

زنان کورد در اروپا و خارج از میهن نیز همراه با زنان انقلابی، سوسیالیست و آزادیخواه اروپا، از اول ماه مارس در میدان‌ها به انجام فعالیت‌های دسته جمعی و گوناگون پرداخته و این روز را گرامی داشتند.

علی‌رغم همه ی محدودیت‌ها به ویژه به بهانه‌ی کرونا، پیام مشترک زنان این بود، "با اتحاد پیروز می‌شویم، نه دولت و مردها نمی‌توانند مانع ما شوند. به کشتار زنان پایان دهید. ژن، ژیان، آزادی". حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) نیز اعلام کرد، "۸ مارس مبارزات زنان را مشترک می‌کند".

کودکان به مادران خود گل هدیه دادند. بسیاری از مردان به مادران، خواهران و دوستان‌شان گل تقدیم کردند. فعالان زن نیز به زنان کارگر و زحمتکش گل تقدیم نمودند. گلفروش‌ها نیز شاخه گل‌هایی پیشکش زنان نمودند.