زنان مخمور علیه ترور ناگهان آکارسل سازمان ملل را به انجام مسئولیتش فراخواندند

زنان اردوگاه شهید رستم جودی (مخمور) به یاد ناگهان آکارسل، نویسنده و آکادمیسین زن کورد که یک سال پیش در سلیمانیه ترور شد، نامه‌ای با امضای ۱۵۰ زن از سراسر جهان را خواندند و از سازمان ملل خواستند تا علیه این جنایت وارد عمل شوند.

ناگهان آکارسل، نویسنده و آکادمیسین زن کورد که در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ در سلیمانی ترور شد، در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ در سلیمانیه ترور شد. زنان نامه‌ای با امضای ۱۵۰ زن از سراسر جهان را خواندند و به سازمان ملل و سازمان‌های دفاع از حقوق زنان دادند.

ابتدا زنان در مقابل ساختمان سازمان ژنئولوژی در مخمور تجمع کردند و در شخص شهید ناگهان به منظور ادای احترام به یاد تمامی شهدای جنبش آزادی یک دقیقه سکوت کردند.

در نامه‌ی آنها آمده است که ناگهان آکارسل، آکادمیسین، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق زنان در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ در سلیمانیه ترور شد، پس از گذشت یک سال، با وجود تمام مطالبات و فشارهای مبارزان آزادی، هنوز قاتل ناگهان آکارسل محاکمه نشده و از حقوق سیاسی و قانونی شهید ناگهان برای جلوگیری از ترورهای سیاسی به اندازه کافی دفاع نشده است.

در مقابل این امر، ما به عنوان ۱۵۰ زن از سراسر جهان که این نامه را امضا کرده‌ایم، از سازمان ملل متحد و همه سازمان‌ها و نهادها در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق سیاسی می‌خواهیم که وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

نیز گفته شد؛ خواست ما تحقق عدالت برای ناگهان آکارسل و همه زنانی است که به روش‌های مختلف به قتل رسیده‌اند. ما از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی می‌خواهیم که با شعار "کسی دیگر از تعداد ما کم نخواهد شد" از زندگی و حقوق زنان محافظت کنند. که به سرعت و موثرانه موضع‌گیری کنند.

در پایان توصیه‌های زیر را ارائه کردند:

• محاکمه و محکومیت مسئولین قتل ناگهان آکارسل و تمامی قتل‌های سیاسی

• بستن حریم هوایی عراق و سوریه به روی هواپیماهای جنگی و پهپادهای دولت ترکیه

• فشار بر دولت ترکیه برای توقف حملات غیرقانونی خود به مناطق کوردستان در داخل مرزهای عراق، سوریه، ایران و ترکیه، جایی که مردم کوردستان در آن زندگی می‌کنند، سیاست اشغالگری آن، و قتل‌های سیستماتیک زنان و مدافعان حقوق بشر.

•اطمینان از محاکمه اردوغان و دولت عدالت و توسعه در چارچوب قوانین بین‌المللی برای جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه زنان و مردم.