تخریب کتابخانه جلادت علی بدرخان از سوی گماشته رژیم ترک در شهر سیرت

گماشته اردوغان بر شهرداری غصب شده سیرت تنها چند روز پس از آغاز مأموریت رسمی اقدام به تخریب کتابخانه جلادت علی بدرخان در شهر سیرت کرد.

فواد آتیک که از سوی رژیم ترک بر شهرداری سیرت گماشته شده است ظهر امروز (شنبه ٣٠ مه) کتابخانه جلادت علی بدرخان واقع در جاده گورسی را تخریب کرد.

سال ٢٠١۶ زمانی که این کتابخانه با دستور استاندار تعطیل شده بود تابلوی سر در آن را که به زبان کوردی نوشته شده بود پایین کشیدند و کتاب‌های کوردی آن از سوی عناصر وابسته به رژیم دزدیده شدند. پس از پیروزی ه.د.پ در انتخابات ٣١ مارس ٢٠١٩ یکبار دیگر تابلوی کوردی بر در ورودی کتابخانه نصب شده بود.

فواد آتیک گماشته دولت ترک در شهرداری سیرت پس از آنکه بر کرسی ریاست شهرداری سیرت تکیه کرد تصاویر طیب اردوغان رئیس جمهور ترک و سلیمان سویلو وزیر کشور را روی دیوارهای اتاقش نصب کرد و در همان روز ١٠ کارگر شهرداری سیرت را  اخراج کرد.