برگزاری جشنواره موسیقی در شرق کردستان

برگزاری جشنواره موسیقی در شرق کردستان

هفتمین جشنواره موسیقی کردی شرق کردستان در شهر سنه برگزار خواهد شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان خبر از برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی کردی شرق کردستان در روز شنبه آینده را داد.

به گزارش خبرگزاری موکریان این جشنواره در مدت دو روز انجام گرفته که در آن از مناطق مختلف شرق کردستان گروهها موسیقی به رقابت خواهند پرداخت. این جشنواره با رقابت 13 گروه موسیقی کردی از شهرهای شرق کردستان در شهر سنه برگزار خواهد شد. این جشنواره به صورت گروه نوازی در دو شاخه ملی و سنتی کردی برگزار می شود.