چاپ کتابی در یادبود «حسین حضری»

« مومیک له به‌ندیخانه‌ی تاریکدا» نام کتابی است که جدیدا در یادبود یکی از شهدای حزی حیات آزاد کردستان(پژاک) به نام «حسین حضری(هیمن ورمی)» که از سوی رژیم ایران اعدام شد, چاپ و انتشار یافته است.

« مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا» نام کتابی است که جدیدا در یادبود یکی از شهدای حزی حیات آزاد کردستان(پژاک) به نام «حسین حضری(هیمن ورمی)» که از سوی رژیم ایران اعدام شد, چاپ و انتشار یافته است.

 

حسین خضری با کد سازمانی هیمن در تاریخ ١۶ بهمن ١٣٨٩ به دست رژیم ایران اعدام شد.

 

کتاب « مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا» به قلم «آمد شاهو» یکی از رفقای «خضری» نوشته و تدوین شده است و در اسفند ماه سال ١٣٩٤ توسط کمیته علم و روشنگری «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان, کودار» چاپ و منتشر شد.

 

برای مطالعه و دانلود کتاب [[اینجا]] کلیک کنید