جایزه مرکز هنری ماملی به هنرمند عباس کمندی

جایزه مرکز هنری ماملی به هنرمند عباس کمندی

مرکز هنری ماملی طی پیامی اعلام کرد : استاد عباس کمندی مدت زمان زیادی است که‌ در زمینه‌های فرهنگی و هنری ملی خدمت فراوانی به ‌آواز و موسیقی کردی کرده‌ و نقش زرین خود را در عرصه‌ فرهنگ خلقش مستقر کرده‌ است.بنا بر این کمیته‌ انتخابات مرکز هنری ماملی برای احترام به‌ خدمات عباس کمندی ، این شخصیت را جهت گرفتن جایزه‌ ماملی در سال 2011 را در نظر گرفته‌ است.

قرار است در سیزدهمین سالگرد در گذشت هنرمند نامی کرد محمد ماملی ، این جایزه ‌در شهر هولیر تقدیم به‌هنرمند عباس کمندی شود.