کتاب «آینه اتحاد ملی کُرد» چاپ و منتشر شد

کتاب «آینه اتحاد ملی کُرد» چاپ و منتشر شد

کتاب «آینه اتحاد ملی کرد» تألیف «بریار گابار» عضو شورای رهبری «کنفدرالیسم جوامع کردستان, ک.ج.ک» است که تحقیقاتی در زمینه‌های تاریخیع سیاسی, فلسفی و اجتماعی است که به زبانی ساده و روان به موضوع اتحاد ملی کردها می‌پردازد.

شخصیت‌های نامدار خلقمان همچو: جمیل بایک, نجم‌الدین غلامی, دکتر عزالدین مصطفی رسول و دکتر بنگی حاجو مقدمه‌ای برآن نوشته‌اند. این کتاب پدیده «اتحاد ملی» را همچو موضوعی فلسفی و ایدئولوژیک وابسته به هستی و حیات اجتماعی جامعه کرد و چگونگی تناسب آن با جامعه جهانی را مورد بحث و کنگاش قرار می‌دهد. از جمله مضامین این کتاب چنین است: مسئله اتحاد ملی چرا مهم است و بر چه اساسی و برای پاسخ به کدامین ضرورت بنیادین جامعه کردستان باید رشد یابد و نقش, جایگاه, وظایف و مسئولیت‌های فرد, جناح‌ها و گروه‌ها در قبال آن چیست؟ همچنین دلیل فروپاشی اتحاد ملی چیست و راه را بر چه وقایعی می‌گشاید؟ نیز پرسش‌های فراوان دیگری از این دست در تحلیلات و اندیشه‌های عمیق این کتاب پاسخ داده می‌شوند.

آینه اتحاد ملی در کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌های جنوب کردستان به فروش می‌رسد.