زیارت دسته‌جمعی از مراسم ترحیم گریلا آوینار مریوان

مردم بصورت دسته‌جمعی از مراسم ترحیمی که برای روزان ویلدان کیزماز (آوینار مریوان) گریلای ه‌پ‌گ که در ۶ آوریل ۲۰۱۸ در منطقه خاکورک به شهادت رسید در شهر آمد برگزار شد،‌ زیارت بعمل آوردند.

مراسم ترحیم برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) روزان ویلدان کیزماز (آوینار مریوان) که در ۶ آوریل ۲۰۱۸ در منطقه خاکورک از مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید در آمد برگزار شد.

به طور دسته‌جمعی توسط انجمن وحدت و فرهنگ، کمک و همبستگی با خانواده‌هایی که بستگان خود را در مهد تمدن‌ها از دست داده‌اند (MEBYA-DER) و فدراسیون انجمن‌های حقوقی و همبستگی با خانواده‌های زندانیان و محکومین مَد (MED TUHAD- FED) بطور دسته‌جمعی از مراسم ترحیم برگزار شده برای آوینار مریوان در خانه ترحیم بسمیلیلر در منطقه پیاس (کایاپینار)، زیارت کردند.

محمد امین کلیچ، رئیس مشترک انجمن وحدت و فرهنگ، کمک و همبستگی با خانواده‌هایی که بستگان خود را در مهد تمدن‌ها از دست داده‌اند با ابراز تسلیت به خانواده و مردم کورد، توجه خود را به حملات دولت آک‌پ-م‌ه‌پ جلب کرد و گفت: «نباید اجازه دهیم آنها به هدف خود که نابودی این مردم است برسند. دیگر جوانان ما نباید بمیرند، مادران ما نباید اشک بریزند.»