ارتش اسرائیل مواضع داعش و ارتش سوریه را توپباران کرد

ارتش اسرائیل در واکنش به شلیک دو خمپاره از خاک سوریه به مناطقی در این کشور، مواضع گروه ضد بشری داعش و همچنین ارتش سوریه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

ارتش اسرائیل در واکنش بە شلیک دو خمپارە از خاک سوریە بە مناطقی در این کشور، مواضع گروە ضد بشری داعش و همچنین ارتش سوریە را هدف حملات هوایی و توپخانەای قرار داد.

 

بە اساس گزارشها ارتش اسرائیل طی بیانیەای بدون اشارە بە جزئیات این حملە اعلام کرد، سکویی در خاک سوریە کە از آن دو خمپارە بە مناطقی در اسرائیل شلیک شدە است را بمباران و توپباران کردە است.

 

خبرگزاری العربیە مدعی شدە، این سکو مطعلق بە گروەهای وابستە بە داعش بودە. همچنین ارتش اسراییل بە مواضع ارتش سوریە نیز حملە کردە است.