اعمال فاشیستی رژیم ترکیه در شهرهای اروپایی محکوم شد

کردستانیان ساکن در کشورهای اروپایی تشدید انزوای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد از سوی رژیم ترکیه را محکوم کردند.

کردستانیان ساکن در کشورهای اروپایی تشدید انزوای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد از سوی رژیم ترکیه را محکوم کردند.

 

در شهرهای دنهاک کشور هلند، آتن پایتخت یونان، لندن پایتخت انگلیس، فرانکفورت کشور آلمان و شهر لیماسول قبرس هزاران نفر از کردستانی‌های مهاجر با شرکت در خیابان‌ها خواهای پایان دادن به اسارت رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان شدند

 دنهاک- هلند

کردهای ساکن در دنهاک با برپاکردن خیمه انزوای رژیم ترکیه بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد را محکوم کردند. شرکت کنندگان در رابطه با وضعیت رهبر خلق کُرد در زندان امرالی شهروندان و مسئولان هلند را مطلع کردند.

 

هزاران بروشور بە زبان‌های هلندی و انگلیسی میان مردم توزیع شد. شرکت کنندگان تأکید کردند تا زمانی که اوجالان آزاد نشود به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.

 

آتن- یونان

در پایتخت یونان هم پس از اعتصاب غذای شش روزه، شرکت کنندگان با برگزاری راهپیمایی اعتراض خود را به انزوای رهبر خلق کُرد از سوی رژیم غاصب ترکیه اعلام کردند.

 

راهپیمایان با سردادن شعارهای "زنده‌باد رهبر آپو" و "بدون رهبری زندگی میسر نیست"، "زنده باد مقاومت عفرین" و "ترکیه قاتل و فاشیست" بسوی سفارتخانه ترکیه در این شهر راهپیمایی کردند. پس از راهپیمایی بیانیه‌ای از سوی شرکت کنندگان در مقابل ساختمان سفارت ترکیه در آتن قرائت شد.

لندن- انگلیس

فعالیت برپایی خیمه که از ‌هشتم آگوست در لندن آغاز شده بود روز گذشته با قرائت بیانیه‌ای پایان یافت. این فعالیت با پیشاهنگی شورای کردهای مقیم لندن و شورای زنان روژ سازماندهی شده بود، شرکت کنندگان در چهار روز به پخش بروشور و اطلاعیه میان ساکنان پرداختند.

فرانکفورت- آلمان

در شهر فرانکفورت هم که کردها با برپایی خیمه تشدید انزوا بر رهبر خلق کُرد را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری اوجالان شدند.

 

صدها نفر از کردستانی‌های فرانکفورت و شهرهای و مناطق حومه در این فعالیت شرکت نمودند. ساعت ١٧ روز گذشته در آخرین مرحله این فعالیت شرکت کنندگان از ایستگاه متروی این شهر راهپیمایی را آغاز کردند. راهپیمایان با در دست داشتن پلاکارهایی که مضامینی همچون "آزادی برای اوجالان و موقعیت سیاسی برای کردستان"، "به سیاست انزوا پایان دهید" تصاویر بزرگ و پوسترهای اوجالان را با خود حمل کردند. شرکت کنندگان شعارهای "بدون رهبری زندگی میسر نیست" و "آزادی برای اوجالان، جایگاه سیاسی برای کردستان" را سر ‌دادند و میان مردم اقدام به توزیع بروشور کردند.

 

لیماسول- قبرس

در شهر لیماسول قبرس هم کردها با برپایی خیمه مراتب انزجار خود را از اقدامات خصومت آمیز رژیم ترکیه در قبال رهبر خلق کُرد ابراز کردند. خیمە کردها در این شهر ساعت ١۶ برپا شد و میان شهروندان اعلامیه و بروشور توزیع گردید. بر روی خیمه پلاکاردی با عبارت "آزادی برای اوجالان" نصب شده است.

 

فعالیت کردها و دوستان آنان در لیماسول امروز هم ادامه دارد و طی آن انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان محکوم می‌گردد.