ایران وارد لیست سیاه بانک مرکزی چین شد

​​​​​​​بانک مرکزی چین کشور ایران را به دلیل عدم پایبندی به قانین شفافیت مالی (اف.اَی.تی.اِف) وارد لیست کشورهای سیاه کرد که تجارت و بازرگانی و تبادل ارز با آنها خطرناک است

بانک مرکزی چین کشور ایران را به دلیل عدم پایبندی به قانین شفافیت مالی (اف.اَی.تی.اِف) وارد لیست کشورهای سیاه کرد که تجارت و بازرگانی و تبادل ارز با آنها خطرناک است

 

بانک مرکزی چین به دلیل عدم پایبندی ایران به قوانین (اف.اَی.تی.اِف) نام این کشور را وارد لیست سیاه کشورهایی که تجارت با آنها بسیار خطرناک است کرده است

 

بر اساس قوانین این سازمان نباید هیچ کدام از کشورهای عضو کار غیرقانونی به شیوهای سیستماتیک برای پولشویی، تبادل غیرقانونی پول و ارز و تامین مالی گروههای تروریستی را انجام دهد.

 

حکومت ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی چندین سال است که به پولشویی و تبادل غیرقانونی ارز و همچنین تامین مالی گروههای تروریستی تندرو نزدیک به خود متهم است. 

 

به دلیل تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر ایران، دولت ایران نمی‌توانست پول نفت فروخته شده به سایر کشورها را به شیوه‌ی قانونی و از راه بانکها تحویل بگیرد، به همین دلیل برای تحویل گرفتن این پولها به روشهای غیر‌قانونی و ایجاد شرکتهای غیرواقعی و غیره دست زده است.

 

یکی از واضح‌ترین روشهای تبادل و انتقال غیرقاونی پول و تجارت و پولشویی دولت ایران کار کردن با هالک بانک ترکیه و رضا زراب و محمد آتیلا و همچنین چندین شرکت غیرواقعی دیگر بوده است.

 

رژیم ایران غیر از روشهای قانونی بیشتر از ۱۵ سال است از روشهای غیرقانونی تبادل پول و بازرگانی و پولشویی در مقیاس بسیار بزرگ استفاده می‌کند که بیشتر این کارها از طریق شرکتهای بازرگانی و مالی سپاه پاسداران انجام می‌شود.

 

سپاه پاسداران از طرف آمریکا و غرب متهم شده به تهیه‌ی اسلحه و پول برای گروههای تروریستی نزدیک به خود در سایر کشورها، همچنین اتهام وارده‌ی دیگر به سپاه تجارت مواد مخدر است و به همین دلیل چندین مسئول و شرکت متعلق به سپاه تحریم شده‌اند.

 

به دلیل زیر پا گذاشتن این قوانین توسط ایران و دخالت در امور سایر کشورها و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چندین تحریم اقتصادی، نظامی و ... بر این کشور اعمال شده است که سبب فشار بر مردم ایران شده است.

 

خاطرنشان می‌شود که گروه ویژه اقدام مالی (اف.اَی.تی.اِف) یک سازمان بین‌المللی است برای جلوگیری از پولشویی و انتقال و تبادل غیرقانونی پول فعالیت می‌کند.

 

این سازمان در سال ۱۹٨۹ از طرف گروه جی ۷ تاسیس شد و مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد.