بنیاد جهانی طبیعت در مورد کاهش حیوانات جنگلی هشدار داد

بنیاد جهانی طبیعت اعلام کرد، تعداد حیواناتی که در جنگلها زندگی می‌کنند به شدت کاهش یافته است

   بر اساس آمار ارائه شده توسط بنیاد جهانی طبیعت (WWF) که حاصل پژوهش بر روی ۲۶٨ نوع مهره دار و ۴۵۵ نوع حیوان جنگلی مختلف است، تعداد حیواناتی که در جنگلها زندگی میکنند نسبت به سال ۱۹۷۰ تقریبا به نصف کاهش یافته است.

   طبق پژوهش بنیاد جهانی طبیعت تعداد دوزیستانی مثل قورباغه‌ها و پستاندارانی چون میمونها و فیلهای جنگلی به شدت کاهش یافته است.

    یکی از مدیران این بنیاد کاهش جمعیت حیوانات جنگلی را "ترسناک" خواند.

​​​​​​​   وی حیات جنگلها را وابسته به حیات حیوانات جنگلی دانست و گفت، در صورت نابودی حیوانات جنگلی، جنگلها نیز قادر به ذخیره‌ی گازهای اقلیمی نخواهند بود.

​​​​​​​   وی همچنین گفت، در راستای حفظ جنگلها باید گونه‌های جنگلی حفظ شوند.