تصاویر مقاومت آمد در ششمین روز کودتا

خبرگزاری فرات تصاویری از ششمین روز مقاومت مردمی شهر آمَد علیه کودتای رژیم اردوغان را منتشر می‌کند

   رژیم نژادپرست ترکیه روز ١٩ آگوست/٢٨ مرداد به کودتای تازه‌ای علیه شهرداری‌های سه کلانشهر آمد، وان و مردین دست زد. خلق کرد علیه زورگویی رژیم ترکیه در شش روز گذشته به تجمع و تحصن ادامه داده‌اند. خلق مقاومتگر آمد خاطرنشان کرده‌اند که گماشته‌های اردوغان بر شهرداری‌های کردستان را به رسمیت نخواهند شناخت.

   امروز در ششمین روز اعتراضات عمومی شهروندان آمد در میدان‌ها گردهم آمدند.

   تصاویری از مقاومت روز ششم را که از سوی گزارشگران خبرگزاری فرات قید شده است ببینید...