در راهپیمایی‌های فرانسه بیش از ۵٠٠ نفر زخمی شده‌اند

​​​​​​​افزایش قیمت سوخت در كشور فرانسه اعتراض شهروندان را به دنبال داشت. از دوشنبه راهپیمایی‌های در سرتاسر این كشور برگزار شده است

دولت فرانسه برای تغییر منابع انرژی مالیات فراوانی را بر محصولات مشتق از نفت تعیین کرده است.

 

صدها هزار نفر از مردم فرانسه در اعتراض به این تصمیم دولت کمپین بزرگی را از ماه گذشته آغاز کردند و روز دوشنبه این هفته در پاریس و بیش از ٢٠٠٠ مکان دیگر  در این كشور به راهپیمایی دست زدند.

 

نیروهای پلیس روز شنبه به صدها نفر از معترضان حمله کردند و تعدادی از آنان را زخمی نمودند.

 

طبق اطلاعیه وزارت کشور فرانسه از اعتراضات روز شنبه به این سو یک نفر در حمله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده و دست‌کم ۵٢٨ نفر هم زخمی شده‌اند. اعلام شد که وضعیت ١٧ تن از زخمی‌ها وخیم است.

 

به گفته اطلاعیه وزارت كشور فرانسه در تظاهرات اعتراضی روز شنبه (١٧ نوامبر/٢۶ آبان) بالغ بر ٢٩٠ هزار تن و در تظاهرات روز گذشته (دوشنبه ١٩ نوامبر/ ٢٨ آبان) ٢٧ هزار نفر به خیابان‌ها آمده‌اند.

 

گفته می‌شود که نیروهای امنیتی تاکنون ٢۴٠ فعال را بازداشت کرده و ٧۵ تن از دستگیرشدگان محاکمه شده‌اند.