روحانی رو به تهدید آورد؛ حکایت دم شیر و کشوری که مردمش گرسنه‌اند

به دنبال آنکه علی خامنەای با فراخواندن رئیس جمهور و وزرای کابینەاش از آنها خواست که دولت را مقتدر جلوه دهند، حسن روحانی زبان به تهدید آمریکا گشود.

به دنبال آنکه علی خامنەای با فراخواندن رئیس جمهور و وزرای کابینەاش از آنها خواست که دولت را مقتدر جلوه دهند، حسن روحانی زبان به تهدید آمریکا گشود. او در حالی حکومتش را شیر نامید که حتی از پرداخت هزینه درمان سوختگی دختران شین آباد ناتوان هستند و مطالبات داخلی را با باتوم پاسخ می دهند.

 

علی خامنەای دیروز اعلام کرد مذاکره با آمریکا اشتباه است. او همچنین از حرف‌های رئیس جمهور در مورد بستن تنگه هرمز دفاع کرد.

 

امروز هم حسن روحانی، در جمع روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور گفت که آمریکایی‌ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌هاست.

 

او به ترامپ گفت که با دم شیر بازی نکند. روحانی در حالی ایران را شیر نامید که حکومت از اداره کشور درمانده است و حتی نمی تواند حقوق کافی به کارمندانش بدهد. پول ایران به پایین ترین میزان ارزش خود در طول تاریخ رسیده و میلیون‌ها نفر در داخل از فقر و گرسنگی رنج می برند.

 

دولت ایران در پس این تهدیدها به دنبال راهی می گردد که از تحریم‌های نفتی آمریکا فرار کند. سفر روحانی به اروپا و سفر مقامات ارشد به کشورهای دیگر در همین رابطه است.

 

خامنەای حتی ولایتی را با نامه ویژه نزد پوتین در روسیه فرستاد.

 

پیشبینی می شود که از سیزدهم آبان ماه همزمان با تحریم خرید نفت ایران، کمر شکستەی حکومت از لحاظ اقتصادی خم شود. تهدید به بستن تنگه هرمز می تواند نشانه خوف از این کابوس باشد.

 

این اقدام می تواند موجب جنگی شدید شود. تنگه هرمز گذرگاه بخش قابل توجهی از مصرف نفت جهان است. آمریکا و متحدان آن تلویحا گفته اند اگر تنگه هرمز توسط ایران بسته شود برای باز کردن آن به زور متوسل خواهند شد.

 

حسن روحانی در صحبت‌های خود فقط به وجود دو گزینەی تسلیم شدن یا مقاومت اشاره کرد و مدعی شد که آمریکا به دنبال سرنگونی و تجزیه ایران است.

 

او و دولتش بر خلاف وعدەهایی که داده بودند هیچ اعتقادی به لزوم گشایش داخلی برای جلوگیری از فاجعه ندارند و روحانی پس از شکست برجام در بهترین حالت سخنگوی نظام است.

 

جنبش‌های سیاسی و مدنی مرتبط با خلق‌های ایران که دهەهاست برای برخورداری از حقوق انسانی مبارزه می کنند تأکید دارند تنها راه جلوگیری از فجایع بیشتر و فروپاشی ایران، تدوین یک قانون اساسی عادلانه در ایرانی دمکراتیك و غیر مرکزی خواهد بود.

 

در غیر اینصورت دولت و حکومت ایران خود مجری نقشه ای خواهند بود که می گویند متعلق به آمریکاست.