پیام تسلیت حزب کارگران کوردستان به مناسبت شهادت عمر جاگر

کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان با انتشار بیانیه‌ای شهادت عمر جاگر را تسلیت گفت. پ.ک.ک در این پیام می‌گوید:"ما در مبارزه آزادیخواهی از میراث رفیق «هوجا» و شهیدان قهرمانمان صیانت خواهیم کرد."

کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان به مناسبت شهادت عمر جاگر با کد «هوجا» بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

متن بیانیه پ.ک.ک به این شرح است:

"رفیق عمر جاگر (هوجا) که فرزند گرانقدر خلق کوردستان، وطندوستی بزرگ و یک انقلابی سختکوش حزبمان پ.ک.ک بود در اثنای مداوا روز ٢٢ ژانویه/ ٢ بهمن به شهادت رسید. رفیق هوجا ٣۵ سال از زندگی ارزشمند خود را به مبارزه آزادیخواهی کوردستان بخشید. ما با احترام و ادای دین یاد و خاطره وی را گرامی می‌داریم و با رفقا و خانواده وی و خلق میهن‌دوست ابراز همدردی می‌کنیم. وی همچون یک باورمند به معیارهای آزادیخواهی رهبر آپو ایمان داشت. از این جهت ما نیز خاطرنشان می‌کنیم که مبانی آزادیخواهی رهبر آپو قطع یقین محقق خواهند شد.

رفیق هوجا که مبارز خستگی‌ناپذیر انقلاب آزادی کوردستان بود با حس میهن‌دوست نشأت گرفته از مردین به صفوف پ.ک.ک ملحق شد، وطن‌دوستی خویش را با خطمشی آزادیخواهی آپوییستی عجین کرده و به میلیتان انقلابی شکست‌ناپذیر مبدل گشت که در تمامی عرصه‌های مبارزه به نحو احسن وظایف خویش را به انجام می‌رساند و با جسارت، فداکاری و روحیه‌ای پیروزمندانه در قلب رفقای خویش جای گرفت. ارزشمندترین روزهای زندگی خویش را پیشکش مبارزه آزادی کرد و در هر برهه‌ای آنچه را که در توان داشت انجام داده و از ارزش‌های گرانقدری را به مبارزه آزادی و موجودیت خلق کورد افزود. از اینرو بیرق آزادی را همیشه بلند کرده و اکنون این بیرق را به رفقای خویش و خلق میهن‌دوستمان واگذار کرد.

اینگونه رفقای حزبی وی، پیش از همه زنان و جوانان خلق میهن‌دوستمان بیرق رفیق هوجا را دائما در اهتزاز نگاه خواهند داشت، رفیق هوجا در کوردستان آزاد و دمکراتیک همیشه زنده خواهد بود. جوانان کورد با صداقت، اصرار بر مبارزه و باورمندی به رهبر آپو و فداکاری رفیق هوجا خود را پرورش داده و به میلیتان‌های آزادیخواهی که به سوی پیروزی گام برمی‌دارند مبدل خواهند شد. حزبمان و خلقمان برای صیانت از این عضو ارزشمند حزب و تحقق ارمان‌های وی، تمامی توان خود را بسیج نموده و بر خطمشی پیروزی آپوییستی مبارزه آزادی را ادامه می‌دهد. ما با مبارزه آزادی یاد و خاطره رفیق هوجا و شهیدان قهرمانمان صیانت به عمل می‌آوریم.

در این راستا یکبار دیگر در شخص رفیق هوجا از تمامی شهیدان قهرمان یاد می‌کنیم. از تمامی رفقا و خلقمان می‌خواهیم که مبارزه آزادی را در خطمشی رهبری و شهیدان نیرومند کنیم، از سیاست‌ها و ذهنیت نژادپرست و امحاگر حسابخواهی نموده و به این دیکتاتوری پایان دهیم."