پ.د.ک بر تداوم همکاری‌ با رژیم جمهوری اسلامی تأکید کرد

دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان- عراق در دیدار با سرکنسول رژیم ایران در هولیر با تأکید بر روابط تاریخی پ.د.ک و جمهوری اسلامی از تداوم همکاری‌ها علیه کردهای روژهلات کردستان سخن به میان آورده است

   فاضل میرانی در دیدار با نصرالله رشنودی سرکنسول جمهوری اسلامی در هولیر با تأکید بر ریشه‌دار بودن روابط میان این حزب و رژیم ایران سخن گفته است.

   دبیر دفتر سیاسی پ.د.ک در ادامه به سرکنسول جمهوری اسلامی گفته است:"روابط مردمی و رهبران پ.د.ک با جمهوری اسلامی دارای تنیدگی و پیوستگی ریشه‌داری است، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی  و ما همیشه از برکات ایران بهره‌ برده‌ایم و هیچگاه الطاف ایرانیان را فراموش نمی‌کنیم."

   فاضل میرانی بدون آنکه از هیچ حزب و یا جریان سیاسی کردستانی نام برد به سرکنسول ایران وعده داده است:" به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد از کردستان عراق جهت تهدید یا اخلال در امنیت ایران استفاده گردد."

​​​​​​​   نصرالله رشنودی از مواضع روشن و صمیمانه پ.د.ک قدردانی کرده است.

​​​​​​​   ناظران سیاسی مقصود از بیان عبارت "برکات ایران" مدنظر فاضل میرانی را همکاری‌های این حزب با جمهوری اسلامی در سرکوب و قتل‌عام خلق روژهلات کردستان در اوایل انقلاب خلق‌‌های ساکن در ایران می‌دانند.