اعتصاب غذای هولیر در ٨۱مین روز ادامه دارد/ وضعیت جسمانی ناصر یاغز وخیم است

امروز ۴۱مین گروه از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها-ه.د.پ در جنوب کردستان، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. این در حالیست که ناصر یاغر عضو این نمایندگی مدت ٨۱ روز است که در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد و وضعیت جسمانیش بسیار وخیم است

٨۱ روز است که در جنوب کردستان اعتصاب غذا با هدف پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد ادامه دارد. امروز ۴۱مین گروه از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها-ه.د.پ در جنوب کردستان، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. این در حالیست که ناصر یاغر عضو این نمایندگی مدت ٨۱ روز است که در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد و وضعیت جسمانیش بسیار وخیم است.

 

مزگین آری به نمایندگی از گروه ۴۱م اعتصاب کنندگان گفت:"ما در دفتر نمایندگی ه.د.پ مدت ٨۱ روز است که اعتصاب غذا کرده‌ایم و به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد. رفیق ناصر یاغز مدت ٨۱ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد".

 

همچنین مزگین اشاره کرد، اکنون شرایط مناسبی پیش آمده است تا خلق کرد برای رسیدن به هدف مشروع خود متحد شود.

 

در ادام مزگین آری از خلق جنوب کردستان خواست، تا از اعتصاب غذا‌ها در مخالفت با حصر حمایت کنند.

 

وی همچنین اعلام کرد، روزانه گروههای مختلفی به دفتر نمایندگی آمده و از اعتصاب آنها حمایت می‌کنند، اما باید احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی حمایت از این اعتصابها را وظیفه‌ی خود دانسته و در پشتیبانی از آن پیشگام باشند.