اهالی قندیل: تا آخرین نفس خویش مبارزه خواهیم کرد

اهالی دامنه‌ی قندیل اعلام کردند، " تا آخرین لحظه در روستاهایمان خواهیم ماند و در برابر اشغالگری مبارزه خواهیم کرد. "

  اهالی دامنه‌ی قندیل اشغالگری دولت ترکیه علیه جنوب کردستان و سکوت حکومت عراق و اقلیم کردستان را محکوم نمودند.

  حسن نوا از اهالی قندیل درباره‌ی اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان اظهار داشت، " دولت ترکیه در طول تاریخ همواره اشغالگری و کشتار را بر خلق کرد اعمال نموده است.. اگر این دولت دارای شرف و ناموسی می‌بود هر روزه غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌داد. به همین دلیل ما به عنوان خلق کرد تا آخرین نفس خویش در برابر آن‌ها مبارزه خواهیم کرد."

  شمه حسین اعلام کرد،‌ هیچگاه از خاک و میهن خویش دست نخواهد کشید و افزود، "‌دولت ترکیه به هر کاری دست بزند نمی‌تواند ما را از روستاهایمان بیرون کند. هیچگاه از خاک و مهین خویش دست برنخواهیم داشت. کسانیکه در قتل برادر خویش دست دارند را محکوم می‌کنیم. اقدامات آن‌ها روسیاهیست. باید کردها هیچگاه خائنین را درمیان خود جای ندهند."

  حسین محمد تمامی خلق کرد را خطاب قرار داده و اعلام کرد، ‌" تنها راه درهم شکستن اشغالگران، اتحاد کردهاست. به همین دلیل بایستی موضع تمامی خلق و دوستانشان یکی باشد."