تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ/ بازداشت شماری از شهروندان درشهر ازمیر ترکیه

پلیس ترکیه به منازل شماری از شهروندان در شهر ازمیر این کشور حمله کرد. شماری از شهروندان در حملات پلیس بازداشت شدند

پلیس ترکیه به منازل شماری از شهروندان در شهر ازمیر این کشور حمله کرد. شماری از شهروندان در حملات پلیس بازداشت شدند.

 

پلیس ترکیه بامداد امروز به منازل شهروندان در چند منطقه شهر ازمیر ترکیه یورش برد. شماری از شهروندان از جمله اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز توسط پلیس بازداشت شدند.

 

افراد بازداشت شده به مرکز پلیس ازمیر منتقل شدند.