حمله گریلا به اشغالگران در شکیف-برادوست

نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در کوهستان شکیف واقع در عرصه خاکورک علیه نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را انجام دادند. در نتیجه‌ی این عملیات تعداد بسیاری ارتشی کشته و زخمی شدند.

   با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، عصر دیروز نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در کوهستان شکیف واقع در عرصه خاکورک علیه نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را به انجام رساندند. اعلام شده است، در نتیجه‌ی این علمیات تعداد بسیاری ارتشی کشته و زخمی شده‌اند.

   مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان تاکنون در این رابطه اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است.